2008-11-03 17:54:21

В Асизи приключи международна конференция на католическите Братства


В родният град на св. Франциск приключиха заседанията на ХІІІ международна конференция на католическите Братства към асоциации и харизматични общности, канонически признати от Папския Съвет за миряните на 30 ноември 1990 год., като международно частно сдружение на верни католици с църковно юридически права. Днес те наброяват 82 Общности в различни части на света. Ефективните техни членове са вече над 10 милиона, към които се прибавят още десет, като външни привърженици и приятели. По време на срещата в Асизи, изпъква на първо място поверения на 7 ноември 2002 год. от Йоан Павел ІІ дълг: „да се допринася в обсега на църковната мисия, посредством вярно свидетелство на присъствието и намесата на Светия Дух; да бъдат подкрепени хората, които в личния си живот все още не се усетили и не са докоснали красотата на благодатта, която всеки получава при Тайнството Кръщение. В състоялата се конференция взеха участие близо 700 духовни ръководители на харизматични общности, признати от Светия Престол и съответните йерарси – епископите от църковните територии, към които принадлежат. Главни теми, изпъкнали по време на заседанията са: обновено евангелизиране, социално развитие, евангелизация и екуменизъм. Обсъждани са били и трудностите, специално по територията на Азия, Африка и Латинска Америка, без да бъде изключен и обединяващия се европейски континент. Особен интерес са изявили епископи от англиканската църковна общност и църковни йерарси – православни, както и братя християни некатолици. В програмата за бъдещите срещи фигурират датите: 29 октомври-1 ноември 2009 год. във Франция ще се състои третата европейска конференция, от 28 октомври до 2 ноември пак в Асизи, XIV международна конференция, която ще отбележи и 20тата юбилейна година от учредяването на споменатата Федерация на Католическите Братства.All the contents on this site are copyrighted ©.