2008-10-31 09:44:14

Mons. Marchetto talar för invandrarnas rättgheter vid ett Globalt Forum i Manila


(30.10.08) RealAudioMP3
Mons. Agostino Marchetto, sekreterare i det Påvliga rådet för själavård åt migranter och nomader, är ofta på resande fot och i dessa dagar har han begett sig till Manila, i Filippinerna, för att delta i det andra Globala forumet för migration och utveckling som började på onsdagen och avslutas idag, torsdag. I mötet deltar ett tusental delegater från 151 av FN:s medlemsstater och observatörer hos FN samt representanter för internationella organisationer.

Det första Globala forumet för migration och utveckling hölls i Bryssel i juli förra året. De viktigaste temana för detta, andra, möte har varit försvaret av invandrarnas rättigheter och sambandet mellan migration, utveckling och säkerhet. Den Heliga Stolen är alltså representerad av mons. Marchetto, som inledde sitt tal med att framföra den Heliga Stolens gratulationer till möjligheten att tillsammans reflektera över migration och utveckling.

”Jag vill likaledes, till organisatörerna av detta Andra Forum, uttrycka den Heliga Stolens uppskattning över att man i dagordningen har infört en debatt om relationerna mellan internationell migration, utveckling och mänskliga rättigheter”, sa mons. Marchetto. ”Detta initiativ är ett tydligt erkännande av det faktum, att respekten för invandrarens mänskliga rättigheter är ett väsentligt villkor, om mänskligheten tillfullo vill ha gagn av den internationella migrationen. Och detta gäller inte endast de som emigrerar utan även för ursprungs- och mottagarländerna.

Detta innebär även att alla migranter, bortsett från deras status, har rättighet till att åtnjuta de mänskliga rättigheterna och att det måste riktas ett speciellt intresse gentemot dem för att undvika diskriminering och beskydda de personer bland dem som är sårbara - såsom kvinnorna är, och ensamma barn och åldringar.

Det existerar redan traktat som innehåller en stark förpliktelse att beskydda flyktingarna, de statslösa, invandrararbetarna och medlemmarna av deras familjer - och alla de som är offer för den illegala immigrationen och människohandeln. Det handlar om multilaterala nyckelåtgärder i syftet att försäkra respekten för invandrarnas rättigheter och fundamentala friheter, alla faktorer - och detta är ett av ändamålen med vårt Forum - som är bundna till utvecklingen. För hur kan invandrarna, män eller kvinnor, på bästa sätt bidra till en verklig utveckling, om deras situation inte är mänsklig?

Och här vill jag påminna om Påven Benedictus XVI:s ord i sitt tal inför FN den 18 april i år. Han sa ”Framtiden kommer att byggas på de mänskliga rättigheterna”. Vi talar om en fundamental kärna av värderingar, således, av rättigheter, men även av plikter och ansvar, inklusive nödvändigheten att främja den mänskliga värdigheten och rättvisan”, säger mons. Marchetto och ”med ett fullt accepterande av principerna som gäller bistånd och solidaritet”. Den konkreta tillämpningen av dessa värden är en nyckelfaktor för regeringarnas framgång på detta område, framhåller han.

Mons. Marchetto säger också i sitt tal att den Heliga Stolen, de sista decennierna, har ägnat sig åt och främjat ett brett försvar av den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna. ”Och jag vill utnyttja detta tillfälle till att upprepa att varje form av tillfällig och cirkulär migration aldrig får tas såsom en förevändning till att undvika en full respekt av invandrarnas rättigheter och särskilt deras rättigheter till återförening med familjen, till erkännandet av deras bidrag till utvecklingen, både genom arbetet och genom pengarna de sänder hem. Varje misslyckande på detta område skulle betyda en brist på politik för integration och kooperation i mottagarländerna, liksom även brist på politik för nationell utveckling i ursprungsländerna.

Regeringarna borde fortsätta att skapa villkoren för att migrationen aldrig blir det enda valet, som folk har för att finna ett arbete och föra ett säkert och värdigt liv. Fler arbetstillfällen borde skapas i ursprungsländerna och det borde undvikas all migrationspolitik, som underminerar samhällets grundvalar, särskilt familjen, som är dess baskärna. De eventuella fördelarna med emigrationen överträffas av problemen som särskilt visar sig i familjer som risker att splittras. De som främst blir lidande i denna situation är barnen, som ofta växer upp utan föräldrar och tvungna till att ta tunga ansvar på sig.

I mottagarländerna är återföreningen av familjer det bästa sättet för att främja invandrarnas integration och undanröja många problem, särskilt de som är bundna till säkerheten och den allmänna ordningen”.All the contents on this site are copyrighted ©.