2008-10-31 14:04:40

”En fundamentalistisk sekularism hotar USA” skriver den amerikanska ambassadören vid Heliga Stolen


(31.10.2008) RealAudioMP3
Den amerikanska ambassadören vid Heliga Stolen, Mary Ann Glendon, varnar i en artikel i L’Osservatore Romano om en fundamentalistisk sekularism som hotar att utesluta tron från det offentliga livet i USA. Den angriper den ”positiva sekularismen” och individuella friheter.

I hennes artikel berättar Ambassadör Glendon om relationerna mellan Kyrka och Stat i USA sedan 1800-talet och fram till Benedictus XVI besök i landet då påven talade om behovet att stärka dessa relationer. Under sitt besök i USA uppmuntrade Benedictus XVI katoliker att vittna om sin tro i det offentliga livet, som ett sätt att leva och förstärka friheten.

Ambassadör Glendon konstaterar att Högsta domstolens beslut från 1962 att förbjuda bön i skolan var en del av den "sekularism som syftar till att undanröja alla spår av religiös tro från offentliga institutioner i USA."

"Legitimiteten för varje form av samarbete mellan Kyrka och Stat betvivlas för närvarande," skriver Mary Ann Glendon. Hon tillägger att "trycket på organisationer att förkasta sina egna principer är mycket stark, såsom i fallet med den katolska välgörenhetsorganisationen ”Catholic Charities of Massachusetts”, som stängde sitt adoptionsprogram under 2006 på grund av deras vägran att tillåta homosexuella par att adoptera."

Ambassadören citerar journalisten och professorn Philip Hamburger, som förklarade att "Konstitutionens första lagändring var ursprungligen tänkt att begränsa regeringsmakten”. ”Idag har den börjat tolkas av domstolen som om den betyder att begränsa religion, genom att begränsa det till en privat angelägenhet."

Ambassadören skriver att "denna tolkning bygger på ett mycket individualistisk begrepp om friheten”. ”Den har som effekt att begränsa den religiösa friheten för många människor, människor för vilka gudstjänstens gemenskap är viktigt. Det finns naturligtvis undantag till dessa tendenser, tillägger hon, men det är inte en överdrift att säga att i den nuvarande situationen så kämpar den positiva sekularismen för sitt liv.”
Mary Ann Glendon tillägger en annan intressant iakttagelse om hur överlevnaden av olika institutioner däribland skolor, "är i behov av familjer och det omgivande samhället”. ”Bevarandet av det fria samhället kanske är i beroende - ironiskt nog - av att skydda vissa institutioner som inte är organiserade med liberala principer som grundval, det vill säga: familjer, skolor, kyrkor och andra organ i det civila samhället.”All the contents on this site are copyrighted ©.