2008-10-30 17:52:44

Påven talar om fruktrik dialog mellan kristna och judar när han tar emot representanter för "International Jewish Committee on Interreligious Consultations"


(30.10.2008) RealAudioMP3
Idag tog Påven emot medlemmarna i en delegation från ”International Jewish Committee on Interreligios Consultations” och han sade då:

”Sedan 30 år har vi regelbundna och fruktrika kontakter mellan katoliker och judar, vilket nu kräver att kristna och judar fördjupar kunskapen om det som de har gemensamt, men även kräver respekten för olikheterna och det ömsesidiga erkännandet av var och ens identitet och gåvor. I dagens oroliga värld, så ofta märkt av fattigdom, våld och utnyttjandet, måste i själva verket dialogen mellan kulturer och religioner ses såsom en plikt, som tillkommer alla som strävar efter att bygga en värld som passar för människan”.

Med dessa ord framhöll Benedictus XVI betydelsen som han ger åt dessa slag av möten mellan olika religioner. Men han preciserade ”för att övervinna olikheterna, förebygga oförståelse och undvika lönlösa oppositioner är det nödvändigt att respektera varandra och säga sanningen med kärlek”.

I sitt tal framhöll Påven framförallt konciliedeklarationen "Nostra Aetate", som fast fördömer alla former av antisemitism” och som dels utgör en signifikativ milsten i den långa historien av relationer mellan katoliker och judar och dels kallar till en förnyad teologisk förståelse av relationerna mellan Kyrkan och det judiska folket.

Och angående den interreligiösa dialogen sa Benedictus XVI att ”bland de kristna så ökar idag medvetenheten om det andliga arvet som de delar med Torahs folk - ett arv som behöver den största gemensamma uppskattning, respekt och kärlek”. Å sin sida är även judarna utmanade till att upptäcka vad de har gemensamt med alla de som tror på Herren.

Och Påven citerade orden i Psaltaren och sa att ”Guds ord är en lykta och ett ljus på vår stig, det räddar oss och ger oss nytt liv”. Detta ord sporrar oss till att vara gemensamma vittnen för Guds kärlek, nåd och sanning. Detta är en vital tjänst i vår tid, som hotas av förlusten av de andliga och moraliska värden, som garanterar den mänskliga värdigheten, solidariteten och freden”.All the contents on this site are copyrighted ©.