2008-10-28 17:48:28

Budskap till Hinduerna med anledning av den hinduiska festen Diwali


(28.10.2008) RealAudioMP3
Med anledning av den hinduiska festen Diwali - d.v.s. Ljusets högtid - har ordföranden i det Påvliga rådet för den interreligiösa dialogen, kardinalen Jean-Louis Tauran skrivit ett budskap där han säger:

”Kära hinduiska vänner, i samband med firandet av ”Diwali”, ljusets högtid, är jag glad att till er och era samfund sända de hjärtligaste lyckönskningarna från det Påvliga rådet för den interreligiösa dialogen. Det är tradition att vid detta tillfälle dela en reflektion över ett ämne av gemensamt intresse. Jag skulle således vilja föreslå att tillsammans tänka på hur vi kan leva i endräkt i dagens samhälle och vittna om den sanning, det ljus och det hopp som firas av Diwali.

Medan religionerna ofta anklagas för att vara ansvariga för det onda i samhället, vet vi att det snarare är utnyttjandet av religionen, som i strid med dess fundamentala övertygelser, begagnas för att utföra så många former av våld”, skriver kardinalen Tauran. Och på tal om detta nämner han Påven Benedictus XVI, som vid ett tillfälle framhöll att det i världen råder alltför mycket våld och orättvisa och att man inte kan övervinna denna situation utan en värld med mer kärlek och mer godhet och att detta ”mer” kommer av Gud.

Det är Hans barmhärtighet som ensam kan föra världen från det onda till det goda - att börja med den lilla och avgörande värld som är människans hjärta. För de kristna - uppmanade Jesus i sin bergspredikan sina lärjungar till att älska sina fiender, att be för dem som hatar dem.

I den hinduiska traditionen är icke-våldet ett av de viktigaste värdena. Mahatma Gandhi, den indiska nationens Fader, är respekterad och högaktad i hela världen av människor av olika generationer på grund av hans fullständiga hängivelse till tjänsten för mänskligheten. Under loppet av sin kamp för befrielsen, insåg Gandhi hur man genom att tillämpa principen ”öga för öga” hela världen blir blind. I hela sitt liv utvecklade han bland annat begreppet Ahimsa, icke-våld. Han är ett föredöme för icke-våldet och han var en vägledare med sitt exempel ända till att offra sitt liv på grund av sin vägran att engagera sig i våldet.

Icke-våldet är inte endast ett taktiskt medel utan inställningen hos dem som, såsom Påven säger, ”är så övertygade om Guds kärlek och makt att de inte fruktar att bemöta det onda endast med kärlekens och sanningens vapen”. Icke-våldet uppmuntras av många andra religioner. Icke-våldet är centralt i våra religioner - såsom ett sätt till att främja sanningen, ljuset, den ömsesidiga respekten, friheten och endräkten. Såsom religiösa ledare, kallade till att hävda sanningen som finns i våra respektive religioner, anstränger vi oss för att uppmuntra icke-våldet bland våra troenden och stödja den i deras handlingar.

Vi gör allt vi kan för att främja heligheten i människolivet, de fattigas och svagas väl och för att, genom dialogen, samarbeta för att värdigheten skall respekteras för varje människa utan åtskillnad på ras eller kast, tro eller samhällsklass. Hinduer och kristna! - låt oss, framförallt i den nuvarande situationen, påverkas av kärleken utan förbehåll, med övertygelsen att icke-våldet är den enda vägen för att skapa ett globalt samhälle som är mer deltagande, rättvist och intresserat av de behövande människornas behov. Detta är vårt hopp och vår bön! Återigen vill jag önska er frid och glädje, när ni samlas med era anhöriga och era samfund för att fira Ljuset som upplyser alla hjärtan. Glad Diwali!
All the contents on this site are copyrighted ©.