2008-10-28 14:39:38

Benedictus XVI tar emot Filippinska Republikens nya ambassadör vid den Heliga Stolen


(28.10.2008) RealAudioMP3
”Det filippinska folket är känd för sin varma generositet och hur högt de värdesätter vänskap och familjelivet”. ”De Katolska kristna i ert land, genom deras hunger för bönen, deras livliga hängivenhet, och deras iver att tjäna sina medmänniskor visar på en fast tillit på Guds kärleksfulla försyn,” sade Benedict XVI på måndagen. Påven talade under presentationsceremonin av den nya ambassadören för Filippinska Republiken vid den Heliga Stolen. Hennes namn är Cristina Castaner - Ponce Enrile. Det finns ett antal länder som har kvinnliga ambassadörer till Heliga Stolen, bl a Sverige. Påven uttryckte också sin tacksamhet för det unika bidrag som det Katolska landet har gjort och fortsätter att göra för livet i den lokala och universella kyrkan, och uppmanade alla män och kvinnor i nationen att fortsätta att främja freden och den sociala harmonin.


Påven sade att den Katolska kyrkan är ivrig att dela rikedomen i Evangeliets sociala budskap. ”Det sociala budskapet införlivar hjärtat med ett hopp om uppfyllandet av rättvisa och en kärlek som gör alla kvinnor och män till verkliga bröder och systrar”. ”Kyrkan utför detta uppdrag i full medvetenhet om den respektive självständighet mellan kyrka och stat”. Han tillade att ”Kyrkan är övertygad om att stat och religion är kallade till att stödja varandra eftersom de tillsammans tjänar det personliga och sociala välbefinnandet och eftersom de utför sina offentliga uppdrag i ljuset av det gemensamma bästa”.


Angående migrationen sade påven att han ”uppskattade den oro ambassadören hade uttryckt för välbefinnandet av migrerande arbetare från filipinerna”. Påven tillade att mötet för det Globala Forumet för Migration och Utveckling som hölls i Manila tydligt vittnar om Filippinernas "omtanke för alla som lämnar sitt hemland för att söka arbete i ett främmande land”. Påven iakttog att ledarna för hennes nation har antagit en lagstiftning för en omfattande jordreform i syfte att förbättra levnadsvillkoren för de fattiga genom att ingjuta en känsla av gemensamt ansvar och stimulera enskilda initiativ. Han uttryckte sitt förtroende för att den Filippinska Republiken skall fortsätta att främja denna holistiska syn på människan i olika världssammanhang. Benedictus XVI framförde slutligen sitt hopp att Guds fred skall leda alla människors hjärtan och fylla alla deras hem.


All the contents on this site are copyrighted ©.