2008-10-27 15:35:33

Biskopssynodens budskap: ”Bibeln har skrivits för mig”


(27.10.2008) RealAudioMP3
“Varje familj bör ha en egen Bibel och vårda den på ett tydligt och värdigt sätt i hemmet för att läsa och för att be med den," sade Biskopssynoden om Guds Ord i ett budskap till världens 1,1 miljarder katoliker. Ärkebiskop Gianfranco Ravasi, ordförande för den grupp som utarbetat budskapet presenterade budskapet den 24 oktober, kort efter att 253 synodsfäder från mer än 100 länder, de flesta av dem biskopar, hade godkänt budskapet "med acklamation". Ärkebiskopen rekommenderar att man skall läsa Bibeln som ett kärleksbrev, så att varje läsare bemöter Bibeln med säkerheten att "Den var skriven för mig”.

Budskapet inleds med "att föreslå en andlig resa som består av fyra faser”. ”De kommer att transportera oss från all evighet och Guds oändliga natur till våra hem och till gatorna i våra städer. Dessa fyra avsnitt fokuserar sig på ”Ordet röst: Uppenbarelsen"; "Ordets ansikte: Jesus Kristus", "Ordets hem: Kyrkan" och "Ordets väg: Missionen." Utsmyckad med bibliska citat återger synodsbudskapet de primära teman som synodsfäderna har studerat. I inledningen bekräftar budskapet att: "Vår tro är inte bara centrerad på en bok, men på en frälsningshistoria, och som vi kommer att se, på en person, Jesus Kristus, Guds Ord som blivit kött, människan och historien.”


Texten överbrygger varje tendens till splittring mellan exeges och teologi samt mellan exeges och Kyrkans magisterium. I budskapet kan vi läsa att "exegetisk kunskap måste binda sig oupplösligt med den andliga och teologiska traditionen så att den gudomliga och mänskliga enigheten i Jesus Kristus och i De Heliga Skrifterna inte bryts”. Budskapet främjar med kraft en god katekesundervisning och väl förberedda och vällevererade predikningar samt Lectio Divina. Den sista delen om missionen uppmanar alla döpta människor att bli ordets missionärer i sin miljö, i dialog med anhängare av andra religioner och i synnerhet med kultur och konstvärlden.

Budskapets avslutande ord riktar sig till "våra förföljda bröder och systrar och de som har givit sina liv för Guds ord på grund av att de vittnar om Herren Jesus”. Innan Ärkebiskop Gianfranco Ravasi läste det slutliga budskapet, föreslog han denna nyckel för synodsfäderna, och citerade den danska filosofen Søren Kierkegaard: "Som en älskare läser ett brev från sin älskade, måste du läsa de Heliga Skrifterna ... Bibeln har skrivits för mig." Budskapet mottogs positivt med en stor applåd som fastställde biskoparnas godkännande.

Hela "Slutbudskap från synoden om Guds ord" på svenska, finns på Katolsk Obsevatörs sida http://www.katobs.se/synod08_slutbudskap.pdf

All the contents on this site are copyrighted ©.