2008-10-24 09:54:35

Rapport om religionsfriheten i världen


(23.10.2008) RealAudioMP3
Idag presenterade den katolska organisationen ”Hjälp till Kyrkan som lider”, en rapport om religionsfriheten i världen och av denna framgår att det är i Asien som man mest registrerar kränkningar av religionsfriheten. För av de 13 länder i världen, där det råder allvarliga begränsningar av religionsfriheten, så ligger 10 i Asien - och dessa är Saudiarabien, Yemen, Iran, Turkmenistan, Pakistan, Kina, Bhutan, Myanmar, Laos och Nordkorea. Samma situation råder i de afrikanska länderna Nigeria och Sudan - och även Kuba. Dessutom är 15 av de 24 länder i världen, där man registrerar ”begränsningar av religionsfriheten” asiatiska. Rapporten från ”Hjälp till Kyrkan som lider” är översatt till sju språk och presenteras samtidigt i Italien, Frankrike, Spanien och Tyskland.

Friheten att byta religion, att manifestera och utöva sina egna religiösa övertygelser både privat och offentligen, att utveckla sitt religiösa liv, att vidareföra sin tro och sprida dess värden - rapporten analyserar närvaron eller förnekandet av religionsfriheten i varje land och ger uppgifter och siffror, som i många fall är oroväckande.

I Saudiarabien, som förklarar sig såsom helt islamiskt, fortsätter man att förbjuda all offentlig manifestation som rör den icke muslimska religionen - d.v.s. att ha Biblar, bära ett kors, ett radband eller be offentligen.

I Bhutan är det förbjudet för icke buddistiska missionärer att komma in i landet och tillstånden för uppförandet av religiösa byggnader som inte är buddhistiska är begränsade eller ges inte alls. Men det fordras att alla invånare klär sig som den etniska gruppen Ngalop, som framförallt är buddhistisk, överallt i skolan, i klostren, på kontoren och under officiella mottagningar.

Rapporten tar upp Myanmar, där vi alla kommer ihåg det blodiga förtrycket av buddhistmunkarna. Och Nordkorea, där det är förbjudet att utöva religionen och där det inte ens finns en präst eller en munk - alla har med alla sannolikhet dödats under de föregående decennierna, liksom 300.000 kristna.

Vidare Indien, som på ett sorgligt sätt har blivit känt den sista tiden genom den antikristna förföljelsen - och Kina, med det systematiska förtrycket av Kyrkorna, de buddhistiska tibetanerna och de uiguriska muslimerna - och med präster i fängelset.

I turistparadiset Maldiverna innehar, enligt konstitutionen, muslimerna alla politiska, juridiska och administrativa befattningar. Regeringen tillämpar den muslimska lagen sharia och all offentlig manifestation är förbjuden för andra religioner.

All the contents on this site are copyrighted ©.