2008-10-24 09:57:51

Ärkebiskopen Marchetto talar om de unga invandrarna och deras problem


(21.10.2008)
Mons. Marchetto, sekreterare i det Påvliga rådet för själavård åt migranter och nomader, presenterade häromdagen, i Bryssel, ett par rapporter om de unga invandrarna i världen och deras problem - och detta skedde på initiativet av den tyska stiftelsen ”Konrad Adenauer-Stiftung”, som sedan några decennier tillbaka verkar i 120 länder för att på nationell och internationell nivå främja fred, frihet och rättvisa genom politisk undervisning. Vad gäller de många problemen för de unga invandrarna framhåller mons. Marchetto bl.a.:

Idag utgörs det bästa kyrkliga bidraget säkert av kraftansträngningen att skapa en solid och fruktbar ”dialogens” kultur, på ekumenisk, interreligiös och interkulturell nivå. I verkligheten har man ofta konstaterat att den andra och tredje generationen av invandrare karaktäriseras av ungdomar som lider av identitetskris - både bland kristna och muslimer och de som tillhör andra religioner eller säger sig vara icke troende. Detta kan även leda till diskrimineringar gentemot dem, som i sin tur orsakar känslor av motstånd gentemot mottagarsamhällena.

Den ökade islamofobin som man ser i Europa, t.ex., är ett stort hinder för dialogen. Men det saknas heller inte kristendomsfobi och fobi mot judar. För att ta itu med frågan råder den katolska Kyrkan, dels till att de europeiska invånarna skall få större kännedom om de olika bidragen som Islam har givit den europeiska kulturen, dels att det skall råda ömsesidig respekt och att man skall inhämta kunskaper om reglerna och sederna som har givit Europa dess karaktäristiska fysionomi.

Det Påvliga rådet för själavård åt migranter och nomader uppmanar vidare om att stödja integrationsprocesserna genom att främja människans centralitet, försvaret av den invandrande mannens, kvinnans och deras barns rättigheter, beskyddet och värdesättningen av minoriteterna, även inom Kyrkan, samt vikten av dialogen och det speciella bidraget som migrationen ger åt den universella freden.

Och särskilt säger mons. Marchetto att det är nödvändigt att framhålla att de unga invandrarna upptill 18 år ”skall kunna åtnjuta samma rättigheter som sina jämnåriga invånare i Europaunionen” för att främja en ny väg till integrationen och sprida medvetenheten om att invandrarnas närvaro inte är flyktig utan strukturell och att ”invandrarungdomarna själva borde delta i planläggningen av invandrarpolitiken”. Ungdomarna påverkar det allmänna samvetet på olika sätt - från en negativ uppfattning om emigrationen till en positiv, framhåller mons. Marchetto. Och det är just de, ungomarna, som, trots allt, håller på att skapa en säkrare, välkomnande och multikulturell värld, säger mons. Marchetto.


All the contents on this site are copyrighted ©.