2008-10-22 12:38:52

Mons Ravasi arbetar på synodsbudskapet.


(22.10.2008) RealAudioMP3
“Det budskap som denna synod arbetar fram är det vackraste en synod någonsin resulterat i”. Att uttrycka sig med denna entusiasm är Mons. Gianfranco Ravasi, som ansvarar för det påvliga kulturrådet, och synodsfäderna håller med honom. Nu under synodens sista vecka arbetas det hårt för att samla ihop allt material och formulera synodsdokumentet, ”nuntium”.


Ärkebiskopen, som ansvarar över budskapets formulering, är inte bara känd för sina bibliska kunskaper utan även för sin förmåga att uttrycka sig vackert. ”Budskapet är fullt av kristen dynamik”, säger han, ”och präglas av den rätta stoltheten över att vara kristen”.


Ärkebiskopen presenterade själv ett provisoriskt utkast i lördags under den 19:onde synodsdagen, ett utkast som fortfarande ska formas, men som har fyra huvudkapitel eller fyra symboler som mons. Ravasi vill kalla dem: ”Ordets röst” - uppenbarelsen; ”Ordets ansikte” – Jesus Kristus; ”Ordets Hem” – kyrkan; ”Ordets väg” – missionen.


I dessa symboler finns Ordets pelare -Ordet som vinner över tomheten och skapar varat, som dialogerar med världen men inte endast på papper, utan även använder sig av den moderna världens kommunikationsmedel, något som ofta understrukits under synoden.


Problemet som synodsfäderna belyst är att budskapet inte ska bli för långt och därför har det beslutats att även en effektiv sammanfattning ska framställas för att underlätta läsningen och förståelsen, även för de mindre lärda. ”Budskapet får inte vara som Karl den Stores svärd”, sa mons. Ravasi, ”långt och platt”. Där längden kompenserar det som inte kan uppnås i djup. Voltaire hade aldrig kunnat tro att han skulle citeras under en biskopssynod, men hans uttryck beskriver väl det vi vill undvika.


”Nu återstår det att arbeta som skulptörer; att skala av och inte lägga till”, avslutade mons. Ravasi.


Och Mons Ravasi, som kan konsten att tala i citat la till ett citat av kyrkofadern Abba Sioes. Om Gud hade bett Alexandrias teologer att formulera Guds bud hade de varit tusen och inte tio.








All the contents on this site are copyrighted ©.