2008-10-22 12:17:13

Från Paulus omvändelse på vägen till Damaskus följde den uppståndne Kristus alltid honom ut på hans vägar. Kristus är inte ett abstrakt begrepp utan en konkret person för honom , sa Benedictus XVI vid onsdagens audiens.


(22.10.2008) RealAudioMP3
Vid onsdagens audiens på Petersplatsen fortsatte Benedictus XVI idag att tala om Aposteln Paulus och han tog just upp det centrala i Jesus Kristus i hans lära. Paulus predikar om Kristus som den korsfäste och prisar Herren, levande och närvarande inom kyrkan. Vid Paulus omvändelse på vägen till Damaskus insåg han att den uppståndne även var den korsfäste. Från det ögonblicket är den uppståndne Kristus alltid i Paulus tankar och följer honom ut på alla hans vägar. Kristus är inte längre ett abstrakt begrepp utan en konkret person.


Paulus utropar Kristi inkarnation och upphöjelse , men även dennes tidigare existens med Fadern, före alla tider.. Hans bekräftande av Kristi tidigare existens framkallar för oss de texter i Gamla Testamentet som påvisar Guds visdom, som han hade före skapelsen och som stigit ned för att ta boning bland människorna. Paulus presenterar sålunda Kristus som "Guds visdom ", som det centrala och fullbordandet av Faderns eviga frälsningsplan. Psalmen i apostelns brev till filipperna står som kontrast till Kristi tidigare existens "i gudomlig form" och hans följande självutplåning, fram till döden, döden på korset.


Paulus syftar även på Kristi tidigare existens och inkarnation när han talar om Jesus som den ende medlaren mellan Gud och människan, .den förstfödde i hela skapelsen och kyrkans huvud . Paulus visa kristologi inbjuder oss att välkomna frälsningen som den korsfäste och uppståndne Herren givit oss genom hans evige son som är Guds verkliga visdom och makt.

Efter denna påvens sammanfattande text på engelska som våra nordiska pilgrimer lätt kunde följa, kom även hans hälsning och välsignelse till alla de engelsktalande pilgrimerna och deltagarna , speciellt till dem från England, Skottland, Irland, Danmark ,Norge, Sverige, Ghana, Guam, Japan, Sydkorea, Australien , Kanada och USA. Över er alla och era familjer nedkallar jag ur hjärtat Guds välsignelse i glädje och frid.

Till audiensen som hölls i vackert solsken ute på Peterplatsen hade det kommit närmare 20 000 personer.
All the contents on this site are copyrighted ©.