2008-10-21 14:44:35

Benedictus XVI till kirurgerna: patienten är inte ett föremål. Er plikt är att hedra dennes okränkbara värdighet


(21.10.2008) RealAudioMP3
Överge inte patienten som inte är botbar, utan gör sjukvården mänskligare genom att respektera den sjukes okränkbara mänskliga värdighet. Detta var grundbudskapet då Benedictus XVI talade till italienska kirurger som deltar i den nationella kirurgi kongressen i Rom.

Risken för en teknologisk medicin är att den inte är tillräckligt mänsklig och att den behandlar patienten som ett föremål och inte som en människa med rätt till värdigt bemötande, sa påven.
I takt med att läkarvården utvecklas teknologiskt och vetenskapligt, växer behovet av att mänskligheten i vården präglas av omsorg, respekt, förståelse och medlidande. Detta var Benedictus XVI uppmaning till de 300 kirurger som samlats i en audiens i den Klementinska salen i Vatikanen.

Er specifika mission utgörs av tre objektiv, sa påven: att läka den sjuke och göra allt för att sjukdomen inte ska utvecklas ytterligare; att lindra den smärta och det lidande som följer den sjuke; och slutligen ta hand om den sjuke personen i alla mänskliga aspekter.

Den nya risken med dagens avancerade teknologiska sjukvård är att i den stunden som det inte längre finns bot på sjukdomen, så överger läkaren patienten. Även om att bli frisk inte finns i perspektivet kan läkaren göra mycket för att lindra lidandet – främst kan man följa med under sjukdomstiden för att göra patientens livskvalitet så god som möjligt. Man får inte undervärdera att varje enskild patient har ett ovillkorligt värde och en värdighet att hedra. Detta utgör läkarens ofrånkomliga plikt, sa Benedictus XVI.
All the contents on this site are copyrighted ©.