2008-10-17 16:57:33

Påven talar på tioårsdagen av Fides et Ratio. Förnuftet avgör inte Sanningen utan upptäcker den.


(17.10.2008) RealAudioMP3
Inför tioårsdagen av Johannes Paulus II encyklika "Fides et Ratio", har det Påvliga Lateranuniversitet i dessa dagar organiserat en internationell kongress för att diskutera dess betydelse. Encyklikan från 1998 behandlar förhållandet mellan tro och förnuft. Påven skriver inte bara att tro och förnuft komplimenterar varandra men också att utan varandras stöd så leder det till vidskeplighet å ena sidan och relativism å den andra. På torsdag tog Benedictus XVI emot trehundra deltagare i Vatikanen. Benedictus XVI betonade i sitt tal bl a om "den fortsatta aktualiteten" av hans föregångares encyklika, som manar till ett djupt övervägande om de etiska principer som man inte kan fly ifrån i den vetenskapliga forskningen.
”Tron är inte rädd för att främja vetenskapen om dess insatser är orienterade mot mänsklighetens bästa”. Detta var en av flera starka ord i det tal som påven framförde i går till deltagarna vid konferensen. Benedictus XVI påminde om att filosofi och teologi ger " det nödvändiga stödet" åt naturvetenskapen så att den inte "vandrar ensam på en slingrande väg full av oväntade händelser och faror.” ”Detta betyder inte att begränsa den vetenskapliga forskningen eller hindra teknikutvecklingen. Det betyder att man i förhållandet mellan tro och förnuft alltid bevarar sitt ansvar.”


Påven prisade också hur naturvetenskapen har lyckats penetrera mycket av naturens hemligheter för hela mänsklighetens förtjänst. Men han varnade också för att vetenskapen ibland används i ett försök att byta plats med Skaparen själv. Påven underströk att naturvetenskapen inte är i en position att avgöra moraliteten. Förnuftet, sade påven, avgör inte sanningen utan upptäcker den. Men den största sanningen kan inte upptäckas av förnuftet, vi kan endast få den som en gåva. Den sanningen är en person, Jesus Kristus. Och det är i Jesus Kristus som tro och förnuft kan finna deras gemensamma väg.”
All the contents on this site are copyrighted ©.