2008-10-15 15:44:19

Biskopssynoden halvvägs. Guds ord läser man inte - det lever man


(15.10.2008)
Biskopssynoden har nu kommit halvvägs och Romborna har nu vant sig vid att till morgontrafiken runt Vatikanen hör nu även den strida ström biskopar som i sina fotsida svarta biskopsdräkter med cerise rosa sidenskärp rör sig i hastiga steg mot Vatikanen.

Biskoparna kommer alla att tala vid ett tillfälle under synoden, och under 5 min strängt tidsbegränsade, reflekterar de sina tankar om Guds Ord. Igår var det den kaldeiska patriarken av Babylonien Kardinal Emmanuel Delly III:s tur och han talade om det kalvarium som de kristna lever i Irak, där kidnappningar och attentat är ett dagligt hot mot alla kristna och där dödsoffersiffran ständigt ökar. Kyrkan i Irak fortsätter att förkunna Ordet även om det kostar dem livet, och gör allt för att uppnå fred och säkerhet. Och han nämnde de offer som nu tillhör kyrkans senaste lista på martyrer.

Inledningsvis hade Benedictus XVI talat om den grundläggande vikten av tolkningen av Guds Ord, och hur viktigt att tolkning och teologi har en nära relation, eftersom det finns risk för en sekulariserad och positivistisk ställning till Skrifterna.

Kardinal Bertones Ord berörde ungdomens relation till Skrifterna, och han citerade Benedictus XVI:s budskap till ungdomarna under Världsungdomsdagen år 2006 där han uppmanar dem att vara förtroliga med skrifterna, och ha dem med sig som en kompass som visar vägen i livet. Kardinal Bertone citerar även en oroande statistik från 1998 där 80% av Italiens ungdomar inte har någon personlig relation till Bibeln, där få anser att en kunskap ab Bibeln hör till ett krav för de troende. Kardinal Bertone avslutar med att säga att han tror att ungdomen närmar sig bibeln, som till sin kodex har den ungdomliga själens karaktär, genom mötet med människor som vittnar om Gud Ord med sina liv.

Detta är något som flera olika talare har lyft fram. Gud Ord är inte något man läser, den är något man lever. Mons Golebiewski från Wroclav, lyfter fram frågan om passagen från skrifterna till livet och från livet till skrifterna, och hur kyrkan konkret ska förena bibeltexterna med de enskilda personerna och församlingarna.

Mons Echevarria, Opus Dei’s prelat, reflekterade över Ordets effektivitet, och om hur viktigt det är att Skrifternas texter får en plats i vårt vardagliga liv, för endast då sker förvandlingen. Och han gav praktiska förslag på hur prästerna i försoningens sakrament, bikten, kan uppmanar till läsning av Evangeliet.

Mons Koch, biskop av Basel talade om hur kristendomen inte baserar sig på en bok utan hur Guds Ord är en person. Och en biskop från Vietnam talade om hur Evangeliet berikar ett land då det lider av inbördeskrig och förföljelser. I Vietnam har antalet omvändelser i etniska minoriteter ökat kraftigt sen 117 martyrer helgonförklarades 1988 och kyrkan har blommat.

Mons. Matogo, biskop av Bata, Guinea, talade om problemet att upplysa de kulturella rötterna med Evangeliets låga, och om hur man genom att konstant och radikalt agera Ordet, kan besvara fatalismens pessimism, och egoismens materialism, så att trons frö kan gro i jorden.
All the contents on this site are copyrighted ©.