2008-10-14 14:06:20

Gemensam bibelläsning främjar den ekumeniska dialogen


(14.10.2008) RealAudioMP3
Idag presenterades den Internationella Undersökningen om Bibeln ur ekumeniskt perspektiv. Denna konferens inleds med att Den katolska bibelfederationen och United Bible Societies skriver på en samarbetsöverenskommelse som berör översättning och spridning av bibeln. Under presskonferensen talade kardinal Walter Kasper, som är ordförande för det påvliga rådet för kristen enhet, samt även den katolska bibelfederationens ordförande, mons. Vincenzo Paglia, ärkebiskop av Trento i Norditalien.

En av de kärnpunkter som uppstår i denna undersökningen är vilken relation som de troende har till bibeln i de olika kristna traditionerna; katolikerna, de ortodoxa, anglikanerna, protestanterna, sa mons. Paglia under presskonferensen. En första reflektion bekräftar att Bibeln är den gemensamma och mest effektiva platsen för mötet mellan kristna. Medvetna om denna gemenskap och de accenter som skiljer de olika tolkningarna av Guds Ord, är motiveringarna att tillsammans återupptäcka det som har lett till splittringen.

Mons Paglias reflektion berör inte hur de olika tolkningarna lyder, utan vilken plats Bibeln har i de olika kristna kyrkorna och han jämförde fundamentalistiska frestelser kontra individualistiska.

Det är viktigt att komma ihåg att det är på det bibliska området som den ekumeniska dialogen har haft störst framsteg, även om den inte är problemfri och utan mycket känsliga detaljer. Det som formar enheten i den ekumeniska läsningen av bibeln är de olika traditionernas andliga arv. Den gemensamma läsningen bidrar till andlig tillväxt för oss alla, den gör oss djärvare och avlägsnar frestelsen att leva sin egen identitet oberoende, inskränkt och självupptagen. Att lyssna till Bibeln förenar dess folk och hjälper oss växa i kärlek och sanning.

Att lyssna tillsammans driver oss även att förkunna tillsammans. Den ekumeniska rörelsens ursprung bekräftar detta. De kristna motsättningarna gör oss mindre trovärdiga inför vår tids människor. Guds Ord varnar alla kristna mot varje form av slutenhet, och uppmanar till enhet. Den gemensamma läsningen är inte den medicin som botar alla ekumeniska problem, men den öppnar en previligerad väg, som vi måste skynda våra steg på.
 Den andra aspekten gäller bibelöversättningen. Det blir vanligare och vanligare att protestanter använder den katolska översättningen och vice versa. Under ett par decennier har 300 gemensamma projekt att översätta, trycka och sprida bibeln realiserats. Idag är bibelsällskapen tillsammans med de kristna kyrkorna engagerade i 800 projekt att översätta eller se över översättningar i alla världens språk. Det rör sig en spridning på 500 miljoner exemplar om året. Bibeln är översatt till 2454 språk, dock inte den fullkomliga upplagan som finns på 438 språk.All the contents on this site are copyrighted ©.