2008-10-10 16:49:52

Ortodoxa Patriarker förenas i Tarsus


RealAudioMP3 På fredag samlas de ortodoxa patriarkerna i Istanbul, där det ekumeniska Patriarkatet har sitt säte, för att fira tvåtusenårsminnet av aposteln Paulus födelse. Efter flera år återförenas så de högsta representanterna för ortodoxin, tack vare den annonserade närvaron av Moskvapatriarken Alexij II, som denna gång förenas med sina medbröder, bland vilka de i Egypten, Syrien och Israel, förutom den ekumeniske patriarken Bartolomeos I. Sammankomsten består av två dagar av möten och på söndagen ett gemensamt firande av Mässan.

Och just i samband med firandet av Paulusåret har borgmästaren i den tyska staden Köln, Fritz Schramm, skrivit ett brev till den turkiske premiärministern Erdogan för att erinra denne om löftet att inrätta ett kristet centrum i Tarsus, som var Paulus födelsestad. Borgmästaren erinrar Erdogan särskilt om löftet att ge ”sitt personliga stöd” till uppförandet av ett pilgrimscentrum som tillägnas aposteln Paulus och säger att detta skulle vara ”ett klart tecken till förmån för den religiösa toleransen”. Borgmästaren påminner också om att personligen ha engagerat sig för byggandet av en moské i Köln. ”Och det skulle glädja mig om Turkiet gav ett liknande tecken”, säger han.

För närvarande finns det, officiellt, varken kyrkor eller kristna i Tarsus. År 1884 hade det öppnats en kyrka, av en italiensk kapucinermunk, men mellan de två världskrigen stängdes den på grund av bristen på personal och kristna. Den enda kända kristna närvaron utgörs nu av tre italienska nunnor, som lever i en hyrd lägenhet. De lokala myndigheterna ger pilgrimerna möjligheten att fira Mässan i en kyrka som blivit museum och som nyligen restaurerades och öppnades för allmänheten.

All the contents on this site are copyrighted ©.