2008-10-10 13:28:54

EU: s biskopar diskuterar den globala finansiella krisen


(10.10.2008) RealAudioMP3
Medlemmar av kommissionen för sociala frågor inom COMECE möttes i Paris den 8-9 oktober för deras årsmöte. COMECE är kommissionen för katolska biskopar i EU: s medlemsländer. Deras diskussion under temat "Framtiden för socialt skydd och social politik i Europa" präglades av krisen i de finansiella marknaderna och dess konsekvenser för socialpolitiken i Europa.


I slutet av mötet sade biskop Reinhard Marx, ärkebiskopen av München och kommissionens ordförande att "för närvarande bör regeringarna i EU göra allt man kan för att få ett slut på denna förtroendekris som underminerar de finansiella marknaderna”. ”Kyrkans sociala lära har länge erkänt tanken om ett globalt styre så att världens finansmarknader skall kunna ledas av rättvisa, öppenhet och ansvar. Nu är det dags att genomföra denna sociala lära. Det är också viktigt för våra regeringar, samt för EU: s institutioner, att börja lösa situationen för de medborgare som - utan att själva vara ansvariga – inte desto mindre måste bära de sociala konsekvenserna av den finansiella krisen. Vi har kommit fram till exakt den tidpunkt då den europeiska sociala modellen behöver visa sitt värde för att undvika att den ekonomiska krisen blir till en politisk och social kris.”

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, ledamot i EU-parlamentet ifrån Grekland, var inbjuden att redogöra för den nuvarande situationen för socialförsäkring och pensionssystemen i EU. Hon nämnde bl a den sociala agendan och familjepaketet för en bättre balans mellan arbete och familj som lanserades av EU-kommissionen. Hon beklagade dock att dessa inte var tillräckliga för att bemöta de aktuella utmaningarna i Europa som exempelvis den demografiska underutvecklingen och behovet av att förena familjeliv och yrkesliv.

Nikolaus G. van der Pas, generaldirektören för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter i EU-kommissionen, presenterade den nya sociala agendan ur ett politiskt perspektiv. Den sociala dimensionen skulle vara ett viktigt sätt för EU att motverka den motvilja många medborgare känner mot den europeiska integrationsprocessen.

I den andra delen av mötet diskuterade ledamöterna av kommissionen för sociala frågor i COMECE sina respektive prioriteringar. I synnerhet granskade de nya initiativ för att främja Kyrkans sociala lära i Europa. Biskop Piotr Jarecki från Warszawa och vice ordförande i COMECE, framförde ett förslag till den första Europeiska Sociala Konferensen som kommer att äga rum i Gdansk i oktober 2009.All the contents on this site are copyrighted ©.