2008-10-10 16:54:25

Besegra det onda med det goda- Syster Nirmalas appell för Indien


RealAudioMP3 ”Be för de kristna i Indien, be för vårt folk, så att vi skall förstå att Gud är den störste av allt och besegra det onda med det goda. Så säger syster Nirmala, som leder Moder Teresas barmhärtighetssystrar, till missionsnyhetsbyrån AsiaNews, medan hon är på besök i staten Orissa, där radikala hinduiska grupper sedan drygt en månad har satt igång en förföljelse av de kristna. Både kvinnliga och manliga medlemmar i Moder Teresas missionsorden har drabbats av en lång rad våldsaktioner. De hem för föräldralösa barn och leprasjuka människor, där de tog emot de övergivna, har förstörts. De brutala attackerna har även drabbat kvinnor och barn - två kvinnor har utsatts för våldtäkt, tiotusentals har skadat och ett 60-tal dödats.

”Våldet mot kvinnor och barn är skrämmande”, säger syster Nirmala. ”Det borde inte ha skett, framförallt inte i Indien, där kvinnan är mycket respekterad. Allt är fruktansvärt. Barnen är skrämda - dessa små är vår framtid, vad ha vi gjort av den? Våra kvinnor lider djupt - de är omgivna av smärta, ängslan, sorg och rädsla överallt.

De hinduiska fanatikerna försvarar sina våldsaktioner med att de vill hindra stamgrupper och kastlösa från att omvända sig till kristendomen - vilket nu sker, säger de, genom bedrägeri och löften om pengar. Därför förstör de platser, där de kristna träffas och ber, sociala centra och kristna strukturer.

Syster Niramala är orolig för dessa kränkningar av religionsfriheten. ”Religionsfriheten är”, säger hon, ”en fundamental mänsklig rättighet, som garanteras av den indiska konstitutionen. Den centrala regeringen och den i staten Orissa måste garantera religionsfriheten även för vårt folk i Kandhamal och hela nationen, så att människorna, fritt, skall kunna utöva sin religion. Alla har rätt till att bekänna, utöva och sprida sin religion. Därför måste de förstörda gudstjänstplatserna återuppbyggas - och detta är en skyldighet för regeringen. Men även freden skall garanteras. Folket måste kunna återvända till sina hem. De befinner sig ännu långt från sina byar, för de känner sig osäkra. Regeringen måste garantera dem den nödvändiga säkerheten”.

Under sina räder tvingar de hinduiska fanatikerna många kristna att avsäga sig sin religion och återvända till hinduismen. ”Detta måste fördömas”, säger syster Nirmala, ”det är emot vår konstitution och vår rättighet”.

Syster Nirmala hade redan besökt Orissa och Kandhamal-distriktet, som är centrum för våldet, i december i förra året efter en annan attack mot de kristna. Även då blev följderna svåra - tre personer dödades och 13 kyrkor brändes ner. ”Skillnaden mellan då och nu är att våldet har blivit mycket värre. Nu angriper extremisterna alla människor, ordensfolk, präster…. Detta våld är på bred skala. Vårt folk är omgivet av all förstörelse”.

Och via AsiaNews riktar syster Nirmala en appell - ”Be för vårt folk och ha tillit till Gud, som bryr sig om människorna. Gud ser allt, känner allt och kan göra allt för dem som har förtroende för Honom. Han kan dra nytta även av det onda. Moder Teresa påminde oss alltid om dessa ord - Frukta inte, jag är med dig. Förlåt och besegra det onda med det goda. Gud välsigne er - Gud välsigne Indien!”.

All the contents on this site are copyrighted ©.