2008-10-08 14:19:18

Benedictus XVI:s onsdagsaudiens


(08.10.2008)
Benedictus XVI fortsatte sin katekes om den Helige Aposteln Paulus under dagens audiens, och inför tusentals pilgrimer som hade samlats i solen på Petersplatsen, talade han om Paulus relation till den s k ”historiska” Jesus. Ett av Paulus välkända uttalande finns i det andra Korintierbrevet: ”Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte längre”. (2 Kor 5:16). Med detta menar inte aposteln att han kände Jesus under hans tid på jorden, utan snarare att han tidigare betraktade honom från ett mänskligt perspektiv.

Paulus kännedom om Kristus baserades på kyrkans tidiga undervisning. Både hans tidiga motsättningar mot Kristus och - efter omvändelsen på väg till Damaskus – hans senare predikningar som ärar Kristus, baserar sig på det Evangelium som den första kristna komuniteten förkunnade. I sina brev hänvisar Paulus till specifika händelser i Jesu liv, förutom till Jesu lära.

Hans brev reflekterar centrala teman i Jesu predikningar. Paulus lär oss Jesu identitet som Faderns Son. Med andra ord var påvens budskap idag det att, den kunskap om Jesus som den Uppståndne Herren, och Guds Son, som Paulus hade, grundade sig i Jesu egna predikningar och liv.
 All the contents on this site are copyrighted ©.