2008-10-07 15:56:43

Biskopssyndoden inleds i den interreligiösa dialogens anda


(07.10.2008)
Det var den interreligiösa dialogen, som var det dominerande andan vid öppningen av biskopssynoden i Rom, som till den 26 oktober samlar 253 biskopar från hela världen. Och det är en dialog, som blir än mer tydlig genom närvaron av huvudrabbinen från Haifa, Shear-Yashuv Cohen, den förste icke kristne personen som deltar i en Synod. ”Att vara här är ett tecken på hopp, ett budskap om kärlek, samexistens och fred för våra generationer och för de kommande”, sa han.

Och tidigare på förmiddagen hade också kardinalen Marc Quellet sagt - att ”med tanke på den tragiska historien för relationerna mellan Israel och den katolska Kyrkan är det nödvändigt med en respektfull och konstruktiv dialog med judendomen - också för att det judiska folket innehar en speciell plats såsom arvinge till det första Förbundet”.

Kardinalen framhöll vidare att, aldrig såsom nu, skulle det vara lämpligt, om inte nödvändigt, att även förstärka dialogen med muslimerna - ”våra allierade i försvaret av människolivet och i hävdandet av religionens sociala betydelse. Påven Benedictus XVI:s modiga initiativ stöder fortsättningen av dialogen med islam”, sa kardinalen Quellet.

Det är en dialog, som enligt biskoparna innebär att arbeta tillsammans för att kontrastera en allmän förlust av värden, som åtföljer sekulariseringen och som även visar sig i den nuvarande ekonomiska världskrisen.


All the contents on this site are copyrighted ©.