2008-10-06 15:13:35

Religionsfrihet omfattar rätten att uttrycka sig offentligt. Benedictus XVI besöker Italiens President


(06.10.2008) RealAudioMP3
”Kyrkan kommer alltid att stödja det gemensamma bästa för Italien, men förväntar sig också att man respekterar dess pastorala arbete, utan att för den delen be om privilegier eller hindra den personliga friheten.” Med dessa tankar avslutade Benedictus XVI sitt tal på lördagen i Quirinalpalaset, under hans apostoliska besök till Italiens president, Giorgio Napolitano. Påven upprepade vikten av samarbete mellan Heliga Stolen och Staten och ett gemensamt erkännande av varandras suveränitet.


Påven talade om Quirinalpalatset som "det symboliska hemmet för samtliga italienare", och i en inte alltför avlägsen tid, en plats där "många glada och vissa tråkiga händelser har utspelat sig under påvedömets historia”. Benedictus XVI syftade här på den så kallade Romerska Frågan, mellan 1870 och 1929, då det påvliga Quirinalpalatset "blev – konstaterade påven - nästan ett stridstecken mellan Italien, som längtade efter en enad stat, och den Heliga Stolen som var angelägen om att behålla sin självständighet som en garanti för dess universella uppdrag." Det var historiska ord som gjorde det möjligt för påven att redan i början av sitt tal påpeka att i staden Rom råder numera fred mellan kullarna och ett fruktsamt samarbeta mellan den italienska staten och Den Heliga Stolen.

Påven åtföljdes bland annat av Vatikanens statssekreterare Kardinal Tarcisio Bertone, och Kardinalvikarien, Agostino Vallini. Benedictus XVI gjorde sitt inträde i Quirinalpalatset klockan 11, enligt ett protokoll som gjordes än mer suggestiv utav ett ovanligt hagelregn. Quirinalpalatsets högvakt eskorterade påven först till Piazza Venezia, där påven utbytte hälsningar med Roms borgmästare, och därifrån fortsatte den påvliga processionen mot Quirinalen flankerad av en Kavalleriskvadron från Quirinalpalatset och ovanför presidentpalatset vajade Vatikanens flagga bredvid den italienska trikoloren.


Under det officiella talet sade påven bland annat att vi inte kan begränsa rätten till religionsfrihet till det fria utövandet av religion och kult, utan vi måste ständigt beakta den offentliga sidan av religionsfriheten och därmed möjligheten för troende att bidra just som troende till uppbyggnaden av den sociala ordningen. Men för att göra detta, underströk påven, har Kyrkan inte som syfte att skaffa sig befogenheter eller rättigheter eller anspråk på ekonomiska och sociala fördelar. Det finns ingen anledning, fortsatte påven, att befara ett övergrepp från Kyrkan och dess medlemmar. Men den förväntar sig att få friheten att inte svika sitt samvete.
 
"Präster och troende, avslutade påven, fortsätter att ge sitt oumbärliga bidrag till att bygga upp, även i dessa tider av ekonomisk och social osäkerhet, det gemensamma bästa för landet, för Europa och hela den mänskliga familjen”. ”Kyrkan uppmärksammar särskilt de fattiga och marginaliserade, ungdomar som söker arbete och de som är arbetslösa, familjer och äldre människor som med sitt hårda arbete och engagemang har byggt vår samtid och för detta förtjänar allas tacksamhet.”
 
President Napolitano talade om "en djup harmoni" och delade Benedictus XVI tankar om behovet av att arbeta på medborgerliga och mänskliga framsteg där man ledsagas av "respekten för den mänskliga värdigheten i alla dess former och på alla platser," Presidenten stämde också in i Benedictus XVI ord om ett brådskande pedagogiskt problem i samhället som inte kan bortse ifrån det eviga värdet av den Kristna mänskligheten.

Benedictus XVI lämnade Quirinalen 12,30 för att återvända till Vatikanen. På vägen hälsades han av tusentals människor längs Roms gator.All the contents on this site are copyrighted ©.