2008-10-03 13:05:02

Kardinal Martino besöker Chile och Guatemala och gör upp en bild av politiken i ljuset av Kyrkans sociala lära


(03.10.2008)
"Medan det i många länder håller på att spridas en farlig antipolitisk attityd, är det av största vikt att betona att politiken för de kristna är en nödvändig form av barmhärtighet". Så sade kardinal Martino, ordförande i det Påvliga rådet för rättvisa och fred, som i dessa dagar har besökt Chile och Guatemala.

På det katolska universitetet i Valparaiso, gjorde kardinalen upp en bild av politiken i ljuset av Kyrkans sociala lära. "I centrum skall alltid ställas människan, respekten för hennes fundamentala rättigheter, framförallt rättigheten till livet. Politiken skall uppfattas såsom en tjänst för det allmänna bästa och skall hämta inspiration från en integral och solidarisk humanism, som särskilt värdesätter familjen grundad på äktenskapet mellan en man och en kvinna".

"Politikens nyckelvärden är, sade kardinalen, sanningen, rättvisan, friheten och välgörenheten. Den måste lyckas att rättvist reglera de ekonomiska relationerna, framförallt marknaden, med en option för de fattiga, och vara istånd att ge tekniken en humanistisk inriktning".

Kardinalen nämnde sedan saligprisningarna för en politiker som hade uttryckts av hans företrädare, såsom ledare för det Påvliga rådet för rättvisa och fred, kardinalen Nguyen Van Thuan. Bland dessa var: salig är politikern som arbetar för det gemensamma bästa och inte för egen nytta, som kan lyssna på folket innan, under och efter valen, som lyckas uppnå enhet och försvarar den, som inte är rädd för medierna.

I sanktuariet San Alberto Hurtado, i Santiago de Chile, träffade kardinalen ungdomar i katolska föreningar och sa då bl.a.: “Idag är det nödvändigt att förstärka uppfattningen om politiken såsom en plats, där man utövar välgörenhet, kärlek till sin nästa. Och för att göra detta är det nödvändigt att öka den moraliska och andliga styrkan, som politiken behöver för att bemöta de många stora utmaningarna på nationell och internationell nivå - fattigdom, korruption, optioner för livet, familjen, bostäder, arbete och vetenskapsforskning”.
All the contents on this site are copyrighted ©.