2008-10-03 12:57:15

”Mod och tålamod” - Benedictus XVI tog emot biskoparna från Centralasien


(03.10.2008)
Påve Benedictus XVI sade att ”trots hård press under år av kommunistiskt och ateistiskt styre, har det hängivna arbetet av präster, religiösa och lekmän, hållit trons låga levande i de troendes hjärtan”. Och vidare ”även om gemenskapen har reducerats till en liten flock, bör ni inte förlora modet”. Den Helige Fadern talade till biskoparna från Centralasien - Kazakstan, Kirgizistan och Uzbekistan - på torsdagen med anledning av deras Ad Limina besök i Rom.

Han påminde dem om den första gemenskapen av lärjungar omkring Jesus, som, även om de var få, inte stängde in sig själva, utan istället drevs av Kristi kärlek, och förkunnade och vittnade om evangeliet med glädje. Påven bad dem att med mod och tålamod studera nya former och metoder för evangelisering, angelägna om att uppdatera dem efter dagens behov, med hänsyn till de troendes språk och kultur. Den Helige Fadern pekade sedan på de utmaningar som den globaliserade världen utgör för det Kristna livet i regionen.

Sedan nämnde han svårigheterna som finns nästan överallt i världen och som utgör ett allvarligt hot mot säkerheten och freden, nämligen våldet och terrorismens gissel, samt spridningen av extremism och fundamentalism. Han uppmanade dem att möta dessa utmaningar med mod, och att förkunnandet av sin tro är en allmänt erkänd mänsklig rättighet. Påven uttryckte också sin tacksamhet till var och en av biskoparna och till ordensmedlemmarna i regionen som arbetar i dessa svåra områden. Påven beskrev till sist sin andliga närhet för biskoparna och sitt stöd i deras kallelse.
All the contents on this site are copyrighted ©.