2008-10-02 11:06:15

Endast den som lyssnar till Ordet kan bli dess förkunnare. Benedictus XVI inför Biskopssynoden


(02.10.2008) RealAudioMP3
Det är få dagar kvar till invigningen av Biskopssynoden med ”Guds Ord i Kyrkans liv och mission” som tema, och som kommer att pågå i Vatikanen mellan de 4 -26 oktober. Benedictus XVI talar ofta under den senaste tiden om att värdera och söka Guds Ord. Det var temat Benedictus XVI hade valt att ta upp inför den franska kulturvärlden i Paris för ett par veckor sedan och för ett par dagar sedan talade han, i mötet med de nya biskoparna i Castelgansdolfo, om behovet av att varje kristen centrerar Guds Ord i sitt liv.


Under biskopssynoden kommer 253 katolska biskopar från hela världen till Rom. Den nordiska biskopskonferensen kommer att representeras av Trondheims biskop, mons. Georg Muller. Under synoden deltar även 41 experter, 37 gäster från olika protestantiska kyrkor och från den anglikanska kyrkan är inbjudna att lyssna. Benedictus XVI inviger synoden under en mässa i basilikan San Paolo Fuori le Mura.


Synodens ordförande, mons. Nikola Eterovic, understryker i en intervju med Vatikanradion att temat är mycket aktuellt, och deltagarnas reflektioner kommer att kretsa runt: ”Vad är Gud Ord?”, eller snarare, ”Vem är Guds Ord?”. Vidare ordet i liturgin, i bönen, i kyrkans liv, i evangelisationen.


Synoden är även ett viktigt tecken på interreligiös dialog. Rabbinen i Haifa, Cohen, är inbjuden liksom den ortodoxe patriarken Bartolmeus I. Med den judiska närvaron får vi insikt om hur de firar Guds Ord, som vi till stor del har gemensamt med dem i det Gamla Testamentet. Bibeln är dessutom en av de punkter som förenar de splittrade kristna kyrkorna, sa mons Eterovic vidare.
 
Vad betyder det att centrera Guds Ord? Vad säger Benedictus XVI:s lära om Gud Ord?


”Att ignorera Skrifterna är att ignorera Kristus”. Påven citerar ofta den helige Hieronymus som påminner oss om behovet av att ”varje kristen lever i dialog med Guds Ord, som vi har tagit emot i de Heliga Skrifterna. En dialog måste alltid ha två dimensioner:


Å ena sidan, måste dialogen vara personlig, eftersom Gud talar till var och en av oss genom de Heliga Skrifterna, och han har ett budskap till varje person. Vi får inte läsa skrifterna som om det är ord från förr, utan som Gud Ord som vänder sig även till oss. Vi måste försöka förstå vad Herren vill säga till oss. Detta sa Benedictus XVI under en audiens i november förra året. (7 november 2007)


Å andra sidan bör bibeln läsas ”i gemenskap med den levande kyrkan”, för att vi ska undvika individuella tolkningar som präglas av den tid och de trender vi lever i. ”Vi får aldrig glömma bort att Guds Ord är bortom tiden. Mänsklighetens åsikter kommer och går. Det som idag är moderns, är gammalt imorgon. Gud Ord gäller dock för alltid. Det är det eviga livets Ord, som bär evigheten i sig.


Och vid ett annat tillfälle, i samband med 40-årsminnet av Dei Verbum, den 16 september 2005, sa Benedictus XVI att ”Kyrkan inte lever av sig själv. Den lever av evangeliet, ur evangeliet, alltid och återigen finner den orienteringen för sin vandring där. Detta måste varje kristen inse och göra.

Endast den som lyssnar till Ordet kan bli dess förkunnare. För hans uppgift är inte att lära ut av sin egen kunskap, utan Guds kunskap, som i världens ögon ofta tycks vara dårskap, sa påven vidare vid samma tillfälle.


Benedictus XVI uppmanar oss kristna att enskilt eller i grupp praktisera den s k Lectio Divina då man läser ett stycke i de Heliga Skrifterna, mediterar över det, och ber. ”Denna övning innebär att man ger en bibeltext extra uppmärksamhet, läser och läser om igen, förklarar påven, och lånar ökenfädernas ord ”ruminare”: att ”idissla” texten – grubbla över den, ruva på den, så man inte mister något av dess innehåll, att man pressar ur all dess saft som ger näring till meditationen och låter kontemplationen fylla det konkreta livets lymfa. På detta poetiska vis talade Benedictus XVI om värdet av den mycket antika övningen ”Lectio Divina” under Angelusbönen i november 2005.


Och påven avslutade denna Angelusbön om Guds Ord med att undestryka att Ordet är meningslööst om man inte praktiserar det, om det inte blir handling. Vår modell är Maria som tänkte och talade med Guds Ord. Låt kyrkan bli, som Maria, det gudomliga Ordets tjänare, som med stark tillit alltid förkunnar Ordet, tills hela världen som hör det tror, och med tron hoppas och med hoppet älskar.All the contents on this site are copyrighted ©.