2008-10-01 16:23:21

"Kristen frihet betyder inte att man får göra vad man vill", sa Benedictus XVI vid onsdagens audiens


(01.10.2008) RealAudioMP3
Aposteln Paulus är en mycket viktig gestalt för kyrkan , och mer än någon aktuell i dag i vårt kristna liv. I år firar även katolska kyrkan Paulus år. Benedictus XVI har i de senaste audienserna talat om Paulus ur olika aspekter och han fortsatte idag med att betrakta två händelser som illustrerar Paulus förhållande till de tolv och som band samman respekten för deras auktoritet med deras uppriktighet i att tjäna evangeliets spridning.


Vid Apostlarnas råd i Jerusalem, ett slags koncilium, försvarade Paulus inför de tolv sin övertygelse om att Kristi nåd hade befriat de omvända folken från plikten mot Mose lag. Där ingick bl.a. föreskrifterna beträffande ren eller oren föda och omskärelse. Av betydelse är att kyrkans beslut i denna trosfråga följdes av konkret omsorg om de fattigas behov. Genom att bekräfta Paulus omsorger för de omvända, folken enade Rådet därmed sin lära om kristen frihet med barmhärtigheten i kyrkans gemenskap.


En annan händelse var när Petrus i Antiokia, för att undvika att skandalisera judiska kristna, avstod från att delta i måltiderna med de omvända folken. Då förebrådde Paulus honom för att han komprometterade den frihet som Kristus utlovat. Men samtidigt insisterade Paulus i sina brev till romarna längre fram i samma fråga och sade att vår frihet i Kristus inte får bli en källa till skandal för andra. Paulus exempel visar oss att när de kristna leds av Anden och i kyrkans gemenskap är de kallade att leva i en frihet som finner sina största uttryck i att tjäna andra. Händelsen i Antiokia påvisar , sa påven, Paulus inre frihet. Man talade om rena och orena livsmedel som skiljde judarna och de omvända hednafolken. Där hade Petrus till en början delat måltiderna med alla, men sedan av försiktighetsskäl avstått från att ta del i juadarnas måltider. Sedan förebrådde han Paulus för att han handlade i större frihet. Men Paulus menade på att det viktiga var värdet av Kristus, som gett sitt liv för alla troende. Händelsen med den lilla konflikten blev, sade Påven , till sist en läxa för båda två.


Kristen frihet , sade Påven , betyder inte att man får göra vad man vill, den följer Kristus i tjänandet av bröderna och speciellt då de behövande. Bara en öppen och uppriktig dialog kan leda kyrkans väg. Det var Påvens slutsats efter att ha talat om konflikten mellan Petrus och Paulus beträffande reglerna som skulle gälla för de omvända folken.


Det är en läxa som även vi bör lära oss, nämligen att låta oss ledas av den helige Anden för att få leva i friheten i tron på Kristus. Men det är viktigt att vi försöker likna Kristus och att han lär oss att ta del av hans sätt att känna. Vid Audiensen som hölls ute på Petersplatsen i en vacker sensommarsol deltog circa 30 000 pilgrimer och turister.All the contents on this site are copyrighted ©.