2008-09-24 16:37:32

Vår tro är inte grundad på myter och fromma legender utan på Jesu ord och handlingar, sa Påven vid onsdagens audiens på Petersplatsen


(24.09.2008)
Vid onsdagens audiens fortsatte Påven att tala om aposteln Paulus och hans förhållande till de tolv apostlarna. I Galaterbrevet, sa Påven, talar Paulus om sitt besök i Jerusalem där han sökte stöd och råd hos Petrus, Jakob och Johannes., som ansågs vara kyrkans stöttepelare och han bad dem berätta allt om Jesus. Paulus mission till folken måste bekräftas och garanteras av dem som hade varit Jesu lärjungar under hans jordeliv och de visade nu honom och Barnabas deras vänskap. Paulus stödde sig på den levande traditionen , på dem som hört Jesus ord vid den sista måltiden, vid hans död och uppståndelse och hur han uppenbarade sig för Petrus och de tolv.
Paulus understryker alltid hur Jesus dog för våra synder, hur han offrade sig själv för fadern, för att befria oss från synd och död. Och nu när Kristus är uppstånden från döden, lever han i kyrkan och i eukarestin, där vi fortsätter att möta honom. Precis som Paulus undervisning har sina rötter i upplevelsen på vägen till Damaskus och i hans kännedom om Kristus, som han fått genom kyrkan, på samma sätt är även vår tro grundad inte på myter och fromma legender utan på Jesu ord och handlingar och på vårt möte med den uppståndne Herren som är närvarande i kyrkans liv.
Till audiensen hade det kommit skandinaviska grupper , bl.a från Norge och från Växjö i Sverige samt pilgrimer från Göteborg och Vadstena som tillsammans med en kör från Nya Zealand och grupper från England, Irland, Afrika Australien och Bortre Indien fick Påvens hälsning och välsignelse. Audiensen hölls idag för första gången efter sommarens hetta och efter Påvens uppehåll vid sommarresidenset i Castelgandolfo, ute på Petersplatsen och i vackert solsken. De circa 15000 deltagarna var som vanligt entusiastiska och tog emot Påven med hurrarop och sånger.

All the contents on this site are copyrighted ©.