2008-09-16 14:40:53

Frankrikes välvilja till Benedictus XVI -ett budskap om tillit och frihet


Vad som är slående om man gör en överblick efter Benedictus XVI resa till Frankrike är den hjärtlighet med vilken det sekulariserade Frankrike tog emot påven. Vatikanens presstalesman fader Federico Lombardi har uttalat sig efter påvens hemkomst och reflekterar över Benedictus XVI sätt att framföra sitt budskap. Här blir det tydligt att språket och beteendet är mycket avgörande i hur ett budskap tas emot. Påvens djup samt diskreta och vänliga sätt, leder till att man lyssnar till honom. Folk av god vilja, som inte är dominerade av fördomar ärr öppna för det positiva budskap påven kommer med, till en värld som behöver det, säger fader Lombardi. Världen idag är på jakt efter riktlinjer och orientering, efter bidrag som verkligen gör samhället och människan gott. Idag söker vi hopp och värden som vi kan bygga framtiden på.
Men kyrkan, som väl känner till den franska kulturen och som varit förknippad med den under historiens gång, är inte förvånad över att påven blir väl mottagen och även att det franska folket förstår djupet av hans budskap då han talar till dem.
Om man sammanfttar påvens budskap under dessa dagar är det främst ett hoppets budskap, fortsätter fader Lombardi. Det är en uppmaning att återupptäcka trons och hoppets kärnpunkter. Vetskapen att vi är älskade av Gud – och att vi tack vare denna kärlek kan vandra den sanna frihetens, ansvarets väg, glada över livet och över att vi kan bygga vår tid. Det är ett budskap om tillit och frihet. Benedictus XVI lär oss att om vi ställer oss i Guds förfogande kan vi förverkliga vår sanna kallelse. Med andra ord innebär det inte att man förlorar sin frihet när man är iGuds förfogande, utan tvärtom, det är då man finner friheten.
 Detta är ett positivt budskap, och många ungdomar tog emot det under dessa dagar. Det är en fortsättning på budskapet om tilltro till framtiden som påven gav ungdomarna i Sydney, och som han fortsätter att erbjuda de nya unga generationerna som söker Sanningen.
Vad som även vittnar om det franska folkets uppmärksamhet mot den katolska kyrkan är den långa intervju med kardinal Paul Paupard som den franska TV-kanalen France 24 sände på söndagkvällen. Den franske kardinalen som tidigare ansvarade för det påvliga kulturrådet, svarade på frågor om kristendomen, om kyrkan från Johannes XXIII till Benedictus XVI, om dagens samhälle, den katolska kulturens roll och om de interreligiösa dialogen.

Under presskonferensen på planet på väg till Frankrike talade Benedictus XVI med journalisterna och sa att Frankrike ligger honom varmt om hjärtat. Frankrikes rika kulturarv, konsten och teologin, som varit avgörande för den västerländska teologins utveckling. Och påven förklarade hur mycket den franska världen hade bidragit till hans egen utveckling och hans liv.
Och apropå Motu Proprio ”Sommorum Pontificium” lugnade Benedictus XVI de som är rädda för att det ska leda till negativ bakåtsträvan. Det är en ogrundad rädsla sa han. Den är ett tecken på tolerans och avsikten är pastoral. Den riktar sig till alla de människor som har formats av den liturgin, som älskar den och som önskar leva den. Det är en liten grupp, men ändock måste man visa dem tolerans och kärlek, det är naturligt att göra som biskop i vår kyrka. Påven underströk att liturgin är levande och han bekräftade att det inte finns några motsättningar även om skillnaderna är tydliga.
Påven menar att det kan leda till ett ömsesidigt berikande. De som är vänner till den äldre liturgin kan och måste lära känna de nya helgonen, och de som följer den nya liturgin, som understryker församlingens deltagande, mår bra av den äldre liturgins universalitet och liturgi som understryker den sakrala andakten.
All the contents on this site are copyrighted ©.