2008-08-28 18:22:59

Архиепископът на Кентърбъри: след Конференцията от Ламбет англиканската общност е призвана да намери своята идентичност


(28.08.08) Конференцията от Ламбет 2008, срещата на всички англикански епископи в света на всеки десет години, е успяла да очертае „многобройните и значителни съгласуваности”, засилвайки връзките между тях. В това е убеден архиепископът на Кентърбери, Роуан Уилямс, с чието изказване завърши работата на асамблеята. „Конференцията – подчертава Уйлямс в писмо публикувано от Осерваторе Романо – не бе един момент за формулирането на нови закони или обвързващи решения, въпреки начина по който някои участници изразиха своите очаквания. По-скоро тя очерта твърдо една приоритетна необходимост: нашият съюз, който за момента, бе възстановяването на връзки, на доверието в другия и доверие в нашата англиканска идентичност”. Въпреки климата на братолюбие и сътрудничество изразен на срещата, според архиепископа на Кентърбери не може да се скрият и трудностите от „предизвикателството”, изправено пред англиканските епископи, за да останат единни, защото пътят на единението е застрашен от по-нататъшни разделения. По противоречивия въпрос за епископското ръкоположение на жени и хомосексуалисти, Конференцията заключи, че преждевременни или едностранчиви промени насърчават риска от незаличими разделения, въпреки респекта към различните мнения изразени по аргумента.
All the contents on this site are copyrighted ©.