2008-08-27 17:31:08

Танзания: Африканска конференция за Наръчника на Социалната доктрина на Църквата


(27.08.2008) - От 27 до 30 август танзанийската столица Дар ес Салам е домакин на Африканска конференция за представяне Наръчника на Социалната доктрина на Католическата църква. Конференцията, озаглавена „Към нова евангелизация на африканското общество”, е организирана от Папския Съвет Справедливост и мир и Епископските конференции на Африка и Мадагаскар. По време на работата ще бъдат илюстрирани различните области за прилагането на Наръчника, проблематиките и социалните нужди на африканския континент от пастирска и хуманна гледна точки. Предвидените доклади анализират социално-църковния контекст в Африка; приноса на Църквата; състоянието на семейството; участието на миряните, както и големите предизвикателства от икономически, политически и международен характер. През призмата на Социалната доктрина на Църквата ще бъдат разгледани и различни аспекти: участието на миряните в политиката и обществото, както и ориентите в пасторалната дейност в различни обществени сфери. Предвидена е дискусия за принципа на общото благо и универсалното разпределение на благата. В работата по групи ще бъде направен отчет за подготовката за втория Синод на африканските епископи, който ще се проведе през октомври 2009г. на тема „Църквата в Африка в служба на помирението, справедливостта и мира”.
All the contents on this site are copyrighted ©.