2008-08-14 14:55:00

„Осерваторе Романо”: млади италиански доброволци в помощ на българското население


(14.08.2008) - От 2003 г. до днес повече от хиляда италиански млади доброволци са посетили България с цел да помогнат на българското население и занесат посланието на Католическата църква за братство и споделяне. Това пише на страниците си днешният брой на ватиканския „Осерваторе Романо” в материал озаглавен „Млади италиански доброволци в помощ на българското население”. Повод за статията е работата на групата „PSGTimmi” (млади доброволци стигматици) в гр.Раковски, чиято доброволческа мисия приключва в края на месец август. От няколко години в Раковски се намира и център на италианската „Каритас – Амброзиана”, които вече са създали „центрове за солидарност” с цел „да се потърси разрешаването на проблемите на страдащите и нуждаещите се и помогнат на всеки човек за духовното обновление”. Раковски е избран, защото е градът с най-голям брой католици и много възрастни и бедни семейства, пояснява ватиканският ежедневник. Описан е и делника на младите италиански доброволци: група болногледачи с грижа за възрастните, помощ на местния клир, занимания и молитви с момичета и момчета от ромски произход. „От своя страна – се чете в статията - местното население винаги е демонстрирало благоразположение и гостоприемство към тези млади доброволци, заменили лятната ваканция с помощта си към ближния”. „Въпреки икономическите трудности и изостаналите структури и обслужване – завършва материалът – хората в Раковски мечтаят да живеят на това място, но си дават сметка, че животът е променен, тъй като младите са напуснали града и в него са останали само деца и възрастни”.
All the contents on this site are copyrighted ©.