2008-08-12 16:00:53

Ekologins Tio Budord av Biskop Giampaolo Crepaldi


(12.08.2008) RealAudioMP3
Biskop Giampaolo Crepaldi, sekreterare I det Påvliga rådet för rättvisa och fred, understryker vikten av att placera naturen inom ramen för förhållandet mellan Gud och människan.

Biskop Crepaldi försvarar Kyrkans sociala lära, som styr en mellankurs mellan de två misstagen att antingen se naturen i absoluta termer eller att se naturen enbart som ett redskap. Naturen har placerats i händerna på mänskligheten och den bör användas ansvarsfullt och varsamt.

Den mänskliga personen är utan tvekan överlägsen resten av den skapade världen, på grund av att hon äger en odödlig själ, säger biskop Crepaldi. Men människan har inte något absolut herravälde över skapelsen. Våra åtgärder ska präglas av både naturvård och utveckling.


Biskop Crepaldi sammanfattar de viktigaste punkterna i kyrkans undervisning om ekologiska frågor och basera sig på den sociala doktrinen. Den 10 budorden är följande:

1) Den mänskliga personen, som skapats i Guds avbild, är överlägsen alla andra jordiska varelser och hon bör använda sin överlägsenhet med ansvar. Kristi inkarnation och hans lära vittnar om naturens värde: ingenting som finns i denna värld är utanför den gudomliga planen för skapelse och försoning.

2) Vi får inte se naturen som ett redskap att manipulera och utnyttja. Inte heller bör vi göra naturen till ett absolut värde, eller sätta den över vår mänskliga värdighet.

3) Frågan om miljön omfattar hela jorden, eftersom det rör sig om det gemensamma goda. Vårt ekologiska ansvar ärvs även av kommande generationer.

4) Det är nödvändigt att bekräfta etikens och de mänskliga rättigheternas primat över tekniken, för att på så sätt bevara den mänskliga värdigheten. Den centrala referenspunkten för alla vetenskapliga och tekniska utvecklingar måste vara respekten för den mänskliga personen, som i sin tur ska behandla andra skapade varelser med respekt.

5) Naturen är en gåva som erbjuds av vår Skapare för det mänskliga samfundet, anförtrodd mänsklig intelligens och moraliskt ansvar. Det framgår alltså att det inte är olagligt att ändra ekosystemet, så länge detta sker inom ramen för en respekt för dess ordning och skönhet, och med hänsyn till nyttan av varje varelse.

6) Ekologiska frågor belyser behovet av att uppnå en större harmoni både mellan åtgärder som syftar till att främja den ekonomiska utvecklingen och sådana som riktas till att bevara ekologin och mellan nationella och internationella lagar. Den ekonomiska utvecklingen måste dessutom ta hänsyn till naturens integritet och rytm, eftersom naturresurserna är begränsade. Och all ekonomisk verksamhet som använder naturresurser bör även täcka kostnaderna för skyddet av miljön.

7) Omsorgen om miljön innebär att vi aktivt bör arbeta för en integrerad utveckling av de fattigaste regionerna. Världens varor bör delas på ett rättvist och välgörande sätt. Principen om varornas samhällsomfattande öde ger en grundläggande orientering för att hantera det komplexa sambandet mellan ekologi och fattigdom.

8) Samverkan genom internationella avtal, understöd av folkrätten, är nödvändigt för att skydda miljön. Det kollektiva ansvaret för miljön måste fastställas på juridisk nivå. Dessa lagar och avtal bör styras av kraven för det gemensamma goda.

9) Den mänskliga livsstilen bör inriktas i enlighet med principerna för nykterhet, måttlighet och självdisciplin, både på det personliga och på det sociala planet. Människan måste omvända sig från en konsumtionensmentalitet och främja produktionsmetoder som respekterar den skapade ordningen och tillfredsställer de grundläggande behoven hos alla. Denna förändring av vår livsstil skulle vara hjälpt av en större medvetenhet om det ömsesidiga beroendet mellan alla invånare på jorden.

10) Miljöfrågor måste ha ett andligt perspektiv, inspirerade av att skapelsen är en gåva som Gud har placerat i händerna på mänskligheten. Människans relation till den skapade världen bör vara en av tacksamhet. Världen leder människor tillbaka till det mysterium som är Gud som har skapat den och fortsätter att hålla den vid liv. Om vi ignorerar Gud, töms naturen på sin djupaste innebörd och lämnas utarmad.
All the contents on this site are copyrighted ©.