2008-08-12 17:38:56

ООН: Бан Ки-мун призова младежите да вложат своята енергия и идеи за изграждането на по-сигурен свят


(12.08.08) “Призовавам младежите от целия свят да вложат своите сили и идеи за изграждането на една по-сигурна и устойчива планета”. С тези думи генералният секретар на ООН Бан Ки-мун се обръща към участниците в Международния ден на Младежта, отбелязан днес от Отдела на ОН за икономическата и социална дейност. Тема на тазгодишното издание е: “Младежта и климатичните промени: време е за действие”. “Светът е изправен пред сериозни проблеми – обяснява Бан Ки-мун – и ако не се промени радикално нашият стил на живот, когато младежите от 2008 г. достигнат моята възраст, той ще стане едно негостоприемно място”. Мисълта е отправена и към “развиващите се страни и към младите жени занимаващи се със земеделие, търсенето на вода и събирането на дърва. Тези задачи ще стават все по-трудни по причина на климатичните промени и ще отнемат време от възпитанието и продуктивната дейност”. От тук необходимостта от повишаване вниманието на младежите да станат активна част в програмите за ограничаване на последствията от природните бедствия, за развиването на стратегии за превенция и за конкретна дейност за ограничаване на отрицателните последствия от климатичните промени. “Имаме нужда от духа на младежите”, които, завършва генералният секретар на ООН, “са готови да дадат своя принос в тази битка още отсега”.All the contents on this site are copyrighted ©.