2008-08-08 15:56:25

Чили: равноправието е централната тема на Социалните седмици


(08.08.08) “Да се гради равенството: задача на всички, задача на днешното време” е тема на Социалните седмици, провеждани от Църквата в Чили в рамките на месеца на солидарността. Става въпрос за един период, в който Църквата насърчава чрез специални инициативи дейността в 19-те диоцеза. Социалните седмици представляват един момент на размисъл върху социалната доктрина на Църквата, насочени към анализ и проучване на предложения по големите теми, с цел цялостното развитие на човека. Инициативата на Социалните седмици е един от плодовете на енцикликата Рерум Новарум на Папа Лъв ХІІІ. В Чили социалните седмици придобиват значение преди всичко по време на военния режим, представлявайки едно от малките пространства за диалог и размисъл върху социалнополитическата и икономическа действителти и в които да се търсят алтернативи за възстановяване на правовата държава и достойнството на личността. През април 2008 г. Пленарната асамблея на епископите реши следващите Социални седмици да бъдат един принос на Църквата за възпоменаване на второто столетие на националната независимост, насърчавайки диалога около обществото и неговото развитие.All the contents on this site are copyrighted ©.