2008-08-08 13:56:05

Папа Павел VІ през погледа на кардиналите Тарчизио Бертоне и Джовани Батиста Ре


(08.08.08) С две отделни богослужения в енорията на Кастел Гандолфо и в базиликата Свети Петър, кардиналите Тарчизио Бертоне, държавен ватикански секретар и Джовани Батиста Ре, префект на Конгрегацията за епископите припомниха 30-годишнината от смъртта на Папа Павел VІ на 6 август 1978 г.

В своята проповед кардинал Бертоне припомни Павел VІ като “Пастир единен в Христос и в Църквата, но и диалогиращ със съвременната епоха”. Припомни трудните години на съборния и следсъборния период:
 
“Смело и внимателно, с осветлена мъдрост съумя да води “Светипетровата лодка” и диалога със съвременния свят без се оставя да бъде повлиян от консервативни задръжки нито пък да изпада в опасни и прибързани крачки напред. Компасът, който направляваше неговия избор и решения бе винаги и единствено вярната любов към Христос”.

Кардиналът се спря и на публикацията на енцикликата Humanae Vitae на 25 юли 1968 г. Павел VІ, като припомни, че Павел VІ е бил “почти изолиран, неразбран, дори несправедливо нападан от общественото мнение” с “отражения дори вътре в църковната общност”. Папа Монтини, няколко дена по-късно, на 31 юли в катехизиса за седмичната аудиенция отвори сърцето си пред верните:
 
“Той сподели както един баща на своите чеда, че по една толкова деликатна и важна тема за живота на обществото, каквато е “съпружеският морал и неговата мисия на любов и плодовитост в цялостната визия за човека, той след като се бе консултирал с много лица с висока морална, научна и пасторална стойност, бе поставил своята съвест в пълно съответствие с гласа на истината опитвайки се да интерпретира божествената норма извираща от присъщата нужда на автентичната човешка любов... Знаеше добре, че една голяма част от общественото мнение... бе против него, но не се поколеба да реши: и го направи осветлен от Светия Дух за истинското благо на мъжа и на жената”.

Кардинал Джовани Батиста Ре също припомни годините на контестация, когато “лодката на Църквата”, водена мъдро от Павел VІ “трябваше да плува против вятъра”. Но както кардинал Бертоне припомни, че Папа Монтини обичаше модерния свят с неговите прогреси, открития, но и с неговите тревоги и драми:

“Павел VІ гледаше на нашия модерен свят със симпатия. Един ден каза: “Ако светът се чувства чужд на християнството, християнството не се чувства чуждо на света”. Павел VІ, чувствителен към тревогите и безпокойствата на модерния човек, бе един Папа на диалога, внимаващ да не затвори никога вратите за срещата. Казваше: “Църквата и Папата, отваряйки се за света, виждат много хора, които не вярват; от тук стилът, който трябва да бъде приет: диалог с всички, за да се известява на всички добротата на Бог и любовта на Бог за всеки човек”.
 All the contents on this site are copyrighted ©.