2008-08-07 15:41:17

Латинска Америка: епископите осъждат търговията с човешки същества


(07.08.08) С очи обърнати към страните от Централна Америка, но също и към други от Латинска Америка, участниците в семинар организиран от отдела за Човешка мобилност на CELAM, Латиноамерикански епископски съвет, се спират още веднъж на драмата на трафика с човешки същества. Подчертано бе, че след трафика с наркотици и с оръжия този феномен стои на трето място на планетата. Според протокола, който страните от Обединените нации подписаха по този трънлив въпрос, в това престъпление е замесен всеки, който приема или увлича някой човек с намерението да го експлоатира. С този семинар Църквата желае между другото да допринесе за формирането на пасторални дейци следващите три цели: превенция, разрешение и внимание към жертвите. В подготвителен документ Латиноамериканският съвет подчертава, че търговията с човешки същества е един древен феномен, който само през последните десетилетия е публичен интерес. Практически светът е изправен пред един стар проблем с ново име, робството на ХХІ век.
All the contents on this site are copyrighted ©.