2008-08-05 16:55:12

Китай все повече присъства в мислите на Бенедикт ХVІ


(5.08.2008) - Верните от Вал Бадия, родното място на Йозеф Фрайнадемец, мисионер в Китай и единствения светец в областта Алто Адижде, посрещнаха сърдечно Бенедикт ХVІ. Папата се приземи с хеликоптер близо до родния дом на светеца, а след това се помоли в местната църква и произнесе кратко слово:


"Скъпи братя и сестри,
Дълбоко съм развълнуван от това топло посрещане, което намирам и мога само да кажа благодаря от цялото ми сърце. Благодаря и на Господа, който ни даде този голям Светец, Свети Йозеф Фрейнадемец, който ни показва пътя на живота и е един знак за бъдещето на Църквата. Един Светец с голяма актуалност: знаем, че Китай става все по-важна в политическия, икономическия, а също и в живота на идеите. Важно е тази голяма страна да се отвори за Евангелието. А Свети Йозеф Фрейнадемец ни показва, че вярата не е заплаха за никоя култура, за никой народ, защото всички култури очакват Христос и не биват разрушавани от Господа: напротив, стигат до своята зрялост. Свети Йозеф Фрейнадемец искаше не само да живее и да умре като китаец, но и на небето да остане китаец: така идеално се идентифицира с този народ в увереността, че този народ ще се отвори за вярата в Исус Христос.
 
Да се молим този голям Светец да бъде едно насърчение за нас всички да живеем отново в нашето време живота на вяра, да вървим към Христос, защото само Той, Христос, може да обедини народите, може да обедини културите. Да се молим и за да даде на много младежи смелостта да посветят своя живот изцяло на Господа и на неговото Евангелие".

 
Една кратка, но много важна визита, както обяснява директорът на Ватиканския пресцентър, отец Федерико Ломбарди, който придружава Папата при двуседмичния му летен престой в Бресаноне:


*********
„Фрайнадемец е един голям светец от модерното време в този регион. Католиците се гордеят с него, тъй като тръгвайки от едно малко селище в Доломитите успява да стигне далеч и занесе Божието Слово в Китай. Това е един много дълбок духовен път, както от богословско - морална, така и от културна гледна точка, тъй като този светец преодолява дистанцията между културите на Южен Тирол и Китай”.


Китай все повече присъства в мислите на Светия Отец: след пожеланието му за Олимпиадата в Пекин, което отправи по време на неделната молитва „Ангел Господен”, сега отдава почит на мисионер свързан с китайската земя…
Китай винаги е присъстващ в Универсалната църква. Неговият народ е много важен за цялото човечество и оттам за разгласяване на Блага вест, ето защо Църквата и Папата продължават да обръща погледа и сърцето си към Китай. Фигурата на Йозеф Фрайнадемец е много важна, тъй като той е успял да опознае и оцени китайската култура дотолкова, че е бил много обичан от самите китайци. Смятам, че неговия пример е много показателен за възможността за разбирателство и диалог, както и за едно духовно послание към Китай, зачитащо изключителната култура на тази голяма страна”.All the contents on this site are copyrighted ©.