2008-08-04 09:27:10

Папата в молитвата Ангел Господен от Бресаноне възпоменава Павел VI починал преди 30 години на 6 август. Коментар на О. Федерико Ломбарди


(04.08.2008)Прелестите на планинския пейзаж и възтореното посрещане на Папата от верни и поклонници бяха в неделя златната рамка на първата отправена от Бресаноне неделна молитва Ангел Господен. “Слънцето и неговата светлина, въздухът, който вишваме, водата, всички земни радости, любовта, приятелството и самия наш живот – каза Папата – са преценни блага. Не можеме да ги закупим с пари, защото са ни дарени и има – допълни той – неща, които никой не е в състояние да отнеме, никоя диктатура, никоя унищожителна сила не би могла да ги заграби”. В тези няколко думи се състои смисъла на онова, което Светият Отец акцентира вчера в словото, предшестващо молитвата Ангел Господен, в което не пропусна да спомене две важни дати: 6 август, ден в който се навършват 30 години от смъртта на Папа Павел VI и 8 август – начало на Олимпийските игри в Пекин. Говорейки за онзи 6 август 1978 год., Негово Светейшество свърза този ден, в който Христовата Църква чества празника Преображение Господне с пожелания от Небесния Отец момент, тогаваштия Светипетров Приемник да се завърне в своята небесна родина. “Този върховен пастир на Универсалната църковна общност, какъвто бе Павел VI – допълни Папата – с верност и ревностно продължи през своето папство да ръководи Божия народ в духовното съзерцание на Исуса Христа, Изкупител на човека и Господ”.

**********
“Да бъдат човешкото сърце и разум насочени към Христа Исуса – каза Папата – беше първостепенна цел на Втория Ватикански Събор, едно духовно наследство, което моят предшественик Йоан Павел ІІ прие изцяло и преизвести по време на Големия Християнски Юбилей 2000 год. В центъра на всичко е Исус, в сърцевината на Светите Писания, в основата на Традицията, в сърцето на самата Църква, в живота на света и цялата вселена”.

Негово Светейшество допълни, че Божието Провидение е призовало от църковния престол на архиепархията на Милано – Йоан Батиста Монтини, за да се възкачи той на светипетровата катедра, в един много деликатен момент за Втория Ватикански Събор, “когато – каза Папата – възнамереното от Йоан ХХІІІ рискуваше да не се осъществи”.

“Следователно, как би било възможно да не отправиме към Господа Бог благодарността на цялата Христова Църква за тази плодотворна и смела пасторална намеса? Днес, когато отправяме поглед към това минало, все по вече и по конкретно се очертава пред нас великото и дори свръхчовешко дело, което бе извършено от Павел VI, председателстващ съборните заседания и ръководещ ги с умение и успешно, в подготовка на пост-съборното време”.

Бенедикт XVI изтъкна, че изхождайки от всичко това, днес не можеме да не разпознаеме, че излятата от Бога върху Павел VI благодат не е била безполезна и напразна, “защото е успяла да раздвижи и съживи неговата присъща интелигентност и силната му любов към Църквата и човека”.

Като отправяме благодарност към Бога за този голям дар, какъвто е Папа Монтини, нека приемем от него учението, което е сакровище в преобразителния душевен процес на човешкото сърце”.

След молитвата Ангел Господен, Негово Светейшество отправи пожелания към организаторите и участниците в Олимпийските игри, които се откриват в Пекин на 8 т.м.:

“Следя с голяма симпатия и интерес тази така важна световна спортна среща. Пожелавам – каза Светият Отец - тя да може да предложи на международната общност един ценен и валиден пример за доброто съжителство на хората от различен произход и да докаже, че е възможно да бъде зачитано общото човешко достоинство. Нека – акцентира Бенедикт XVI – спортът да се превърне в оброк за братство и мир сред народите”.
Неделната среща на Негово Светейшество и верните от Бресаноне и околностите приключи с Апостолически Благослов.

Но да чуем от о. Федерико Ломбарди – официален Говорител на Папата какво съобщава от Бресаноне за тези първи дни престой от летния отдих на Светия Отец:

“Цялата атмосфера е празнична и това Негово Светейшество усеща, защото от него самият проличава също едно състояние на радост. Несъмнено, да бъде тук за една част от лятната почивка е добър избор, защото всичко е свързано и със спомени от миналото за прекарани дни със своя брат и сестра, но – уточнява о. Ломбарди – най-вече, силно е вълнението му от големия ентусиазъм, с който е приветстван от местните жители и верни поклонници придошли тук ”.

Относно казаното от Светия Отец във връзка значението на Втория Ватикански Събор, о. Лобмарди коментира:

“Когато Папата говори за съборната асамблея, определя че сдтава дума за едно пророческо събитие в историята на Христовата Църква. Бенедикт XVI продчертава също че въпреки проблемите и напрежението от пост-съборното време, днес може да се каже, че това е един важен и изключително плодотворен за християнството момент”.

О. Ломбарди допълва своя коментар, споменавайки изразените от Папата пожелания за предстоящите Олимпийски игри в Пекин:

“В тази планинска атмосфера не се очаква да чуеме дума за Олимпийските игри в Китай. Папата обаче – определ о. Ломбарди – е винаги с поглед към света. Ето защо, отправя тези пожелания за това така важно световно събитие, към което са насочили погледа си народите от петте континента. Несъмнено – обобщава Директорът на залата по печата към Светия Престол - Бенедикт XVI не пропуска случая да насърчи, тази световна спортна среща да докаже, че народите могат и трябва да вървят по пътя на мира”.
All the contents on this site are copyrighted ©.