2008-08-01 17:21:31

Папата насърчава всички християни да бъдат святи


(01.08.08) Бенедикт ХVІ подканя Църквата да се моли, “за да бъде насърчен и подсилен отговорът на целия Божи народ към общото призвание за святост и мисия, с внимателно разграничаване на харизмите и за постоянно духовно и културно формиране”. Тези думи на Папата се съдържат в мисионерското молитвено намерение за м.август.

Папата насърчава Църквата да се моли, защото всички кръстени са призвани към светостта. “Понякога – подчертава – се мисли, че светостта е привилегия за малцина. В действителност – казва – да бъде свят е задача на всеки християнин, на всеки човек!” Но в какво се състои светостта?

“На въпроса може да се отговори преди всичко отрицателно: за да бъдем святи не е необходими да вършим изключителни дела, нито да притежаваме изключителни харизми. После идва положителният отговор: необходимо е просто да ‘служим на Исус’, да го слушаме и да го следваме без да губим дух пред трудностите (...) Светостта изисква едно постоянно усилие, но е възможна за всички хора, защото е дело не толкова на човека, а е дар от Бога”. (Проповед от 1 ноември 2006)

От светостта към мисията: и в този случай всеки християнин е мисионер. Но всички кръстени имат не само задължението и правото да известяват Евангелието. Папата допълва, призовавайки да се преодоляват онези двусмислени форми на респект, които накрая се превръщат в едно мълчание на вярата. Всички имат правото да познаят Христос, спасител на човечеството:

“Известяването на Евангелието остава първата задача на Църквата към човечеството, за да предложи спасението на Христос на човека от нашето време, в много форми унизяван и подтискан, и за да насочи към християнския смисъл културните, социални и етически промени в ход в света”. (Ангел Господен от 7 октомври 2007)

Пътищата на светостта и на мисията са толкова, колкото вдъхнови Духът. Това са харизмите, чиято автентичност е гарантирана от тяхното послушание пред църковните власти. Харизмите – казва Папата – могат да бъдат “неудобни”, но институцията трябва да внимава да не ги угаси:

Който е призван да решава и да води не трябва да претендира за господство над харизмите, а по-скоро трябва да внимава да не ги задуши, устоявайки на изкушението да приравни това, което Светият Дух желае многообразно за изграждането и разширяването на единственото Христово Тяло, което самият Дух прави здраво в единението”. (Слово пред църковните движения, 17 май 2008)
All the contents on this site are copyrighted ©.