2008-07-30 15:59:49

"Служете на Христос в братята": Папата поздравява участвалите в молитвата на Броеницата във Ватиканските градини


(30.07.08) Служете на Исус в братята всеотдайно: тази е поканата, която Бенедикт ХVІ отправи в телеграма подписана от държавния Ватикански секретар кард.Тарчизио Бертоне, до участвалите вчера вечерта във Ватиканските градини в молитвата на Светата Броеница по повод литургичната памет на света Марта. Молитвата бе председателствана от кард.Анджело Комастри, генерален викарий на Папата за Ватиканския град, който насърчи верните да вярват в силата на молитвата.

Със силна вяра: така молеха Божията Майка стотиците верни, вървящи по алеите на Ватиканските градини. Процесията със запалени свещи се спираше да размишлява върху скръбните тайни на Броеницата пред статуи на Дева Мария от Ченстохова, от Гвадалупе, от Лурд, Пазителка и на Милосърдието. От тях кард.Комастри поиска да се молят за младежите, особено за тези които водят безреден живот.

Инициативата за молене на Броеницата във Ватиканските градини в деня когато се чества литургичния празник на Света Марта е идея на монс.Рафаело Лаваня започнала през 1995 г. Целта е размишлението върху различния начин, по който Марта и Мария, за които говори Евангелието, са свързани с Исус: едната в действието, другата в съзерцанието. Затова към молещите се верни се присъединяват всяка година чрез радиовръзка и монахините от клаузура от манастира Mater Ecclesiae пожелан във Ватикана от Йоан Павел ІІ. Монахините бенедиктинки водеха последната десетица от Броеницата като накрая настоятелката, Майка Мария София Чикети отправи посланието:

“От нашата тишина и от нашата манастирска самота, отправяме към всички и към всеки поотделно една дума на вяра, на надежда и на християнска любов и просим от Дева Мария, която е Девица на тишината, на слушането и на служенето да ни направи все повече подобни на своя син Исус като така ние също “мартите” и “мариите” ще станем строители на любов, на мир и на единение там, където Господ ни поставя в служба на Църквата и на братята. Така ще можем да бъдем инструменти на мира и за света, жаден за мир и единство”.
 
Нежността към Хуан Диего през ХVІ век в Мексико; значението на молитвата, на милосърдието и на прошката подчертани във Фатима; настоятелната покана за молитва за грешниците повтаряне в Лурд: тези са някои аспекти – припомнени вчера вечерта – които в историята на явленията на Дева Мария изтъкват нейната майчина близост към християните, нейната загриженост за спасението на човеците, за чието покаяние Девицата иска непрекъснато да се молим. На значението на молитвата се спря и кард.Анджело Комастри в края на Броеницата:

“Ние често пъти не сме убедени в значението на молитвата и затова лесно я изоставяме и преди всичко я живеем незадълбочено. Трябва да вярваме, че чрез молитвата можем да доведем до Господа много хора”.
 
Накрая бе прочетена ХХХІІІ песен от Рая на Божествена Комедия от Данте и в чест на Папата бе изпълнен ватиканският химн.







All the contents on this site are copyrighted ©.