2008-07-30 16:28:13

Африка: епископите насърчават евангелизацията на културите


(30.07.08) В Африка да се насърчава една все по-задълбочена и ефективна инкултурация. Тази е първостепенната задача подчертана на срещата проведена от Папския съвет за култура в Багамойо, Танзания, от 23 до 26 юли на тема за новата евангелизация в контекста на глобализацията. За да отговорят на предизвикателствата на секуларизацията и на глобализацията, епископите очертаха различни пасторални задачи: Църквата в Африка трябва да насърчава разбирането на християнската тайна с цел да показва лика на Бога на любовта. На базата на посоченото от йерарсите е необходимо да се отдели специално внимание за формирането на свещениците, монасите, катехистите и миряните. Само така ще може да бъде прието поучението на Църквата.All the contents on this site are copyrighted ©.