2008-07-29 15:48:27

Одобрени промени в Литургийника за Съединените щати


(29.07.08)Светият Престол одобри новия превод на английски език на част от Литургийника. Текстът засяга покаятелния ритуал, Глория, Кредо, също така евхаристични молитви, Отче наш и други молитви и отговори използвани всекидневно по време на литургията. За тези важни промени ето какво казва отец Денис Джил, директор на литургичния отдел при архидиоцеза на Филаделфия:

**********
Епископската конференция на Съединените щати заедно с всички други епископски конференции говорещи английски език, отговарят на директивите от “Liturgiam Authenticam”. Поискано бе Римският Литургийник, чието трето издание бе публикувано наскоро, да бъде вярно преведен за формалната равностойност между латинската и английската версия. Едно от предимствата на настоящото одобрение на Литургийника е, че се печели време в подготовката за обучението и катехизиса.

В. – Когато верните католици от Филаделфия, Вашингтон или Ню Йорк се съберат да отслужат неделната Литургия, какви по-важни промени ще намерят?
Преди всичко искам да кажа, че предшестващия превод от латински на английски език на “Литургийника за обикновеното време” не бе литературен превод: имаше чести перифрази. С новия превод много от молитвите като Confiteor, Gloria, Credo са вярно преведении ще има промени, с които верните ще свикнат бързо. Слушайки молитвите, които свещеникът казва сам, особено евхаристичните молитви и по-точно първата евхаристична молитва, ще има явни и неотложни промени, които произтичат от верния превод от латински език.

В. – Мислите ли че ще бъде трудно да се приемат тези промени?
Смятам, че по-голямата част от верните ще приемат промените в Литургийника; ще е нужно малко време, защото са свикнали да казват молитвите на английски език по този начин от 40 години. Мисля обаче, че ключът за приемане на промените се намира в обяснението защо е важно да се направят. Литургичните текстове излагат вярата на Църквата, те са носители на вярата на Църквата и като такива е нужно да бъдат ясно формулирани: да изразяват това, в което вярваме, когато се молим.All the contents on this site are copyrighted ©.