2008-07-26 11:50:13

Истина


RealAudioMP3 Всеки един човек иска да знае истината, иска истината. Познаването на Истината, казва Бенедикт ХVІ, има преди всичко целта да бъде се опознае доброто. Истината ни прави по-добри, и това е оптимизма който царува в християнската вяра, защото на нея бива дадена възможността за познанието на Словото. Истината следователно е Христос, Той е истината и само следвайки го можем да сме сигурни че вървим по правилния път.


Eдна от целите на папа Бенедикт е тази да напомня постоянно на християните опасностите, които могат да затъмнят истината, и всеки един момент за това е подходящ. Не можем да забравим неговото импровизирано обръщение към верните по време на лятната му ваканция в Рем Сан Жорж. „В днешния мултикултурен и мултирелигиозен свят – подчерта папата по време на своето обръщение - много наши съвременници са подтикнати да твърдят, че за мира на света, за религиите и различните култури е по-добре да не се говори много за специфичността на християнството, или по точно за Христос, за неговата Църква и за Тайнствата. Трябва да се приемат само нещата, които могат да бъдат повече или по малко общи. Но това не е така, подчертава Папа Рацингер в същото това обръщение, защото точно в този момент от историята, момент в който се наблюдава една голяма злоупотреба с Божието име, имаме нужда именно от Бог, победител на кръста, който побеждава не с насилие, а с Неговата любов”.


Днес, следователно имаме нужда от истината, повече от всякога. Но защо именно днес тази жажда за истината е толкова голяма? Защото, напомня Светия Оте, истината се показа на човека, чрез една личност, а именно Исус от Назарет. Само той може да даде смисъл на живота. Само неговия кръст може да осветли историята, било то тази на човечеството или на всеки отделен човек. „Основната истина на нашия живот, на нашите житейски път, стана видима, когато Бог ни се представи и когато чрез Исус Христос ни показа своя лик, своята същност. Тази Истина за същността на нашето битие, на нашия живот и нашата смърт и истината, която стана видима и ни направи братя”.


Провъзгласена с една омайваща семплота и решителност, чрез думите на Папа Рацингер, истината има силата да заздрави човешкия живот, защото „човешкия живот бива укрепен и ободрен от една любов, която не познава нито умора, нито граници”. Това е истина, която освобождава, която носи светлина където има тъмнина. „Исус Христос – напомня не веднъж папата - е истината станала Човек, която привлича към себе се света. Светлината бликаща от Христос е красотата на Истината. Всяка една друга истина е частица от Истината която е Той и всяка една истина е отправя своя поглед към него”.


Закрилница на тази истина е само Католическата църква, защото на нея бива поверена тази особена мисия.


Тази мисия на Църквата бива възпрепятствана, както споменахме преди малко, от често срещащи се опасности по нейния път: „Както през изминалите векове – припомня Папата – така и днес има личности или среди, които пренебрегват вековната традиция на Църквата, и желаят да фалшифицират словото Христово, премахвайки по този начин Истината от Евангелието, тъй като ги считат неуместни за съвременния човек”. Разбира се, истината понякога е неудобна и създава пречки, защото да я приемеш означава отхвърлянето на друга, според съвременния начин на мислене или така наречения politically correct . За Папа Ратцингер това е "опит да се наложи мнението че всичко е относително, и по този начин също и истините на вярата зависят от историческите моменти и от човешката оценка. Но църквата не може и не трябва да позволи на Духа на истината да мълчи. Последователните на Апостолите, заедно с Папата, са отговорни за Истината от Евангелието, но също и всички християни са призвани да споделят тази отговорност, приемайки напътствията на Църквата. Не трябва да се подаваме на изкушенията на релативизма и на субективното и частично тълкуване на Светото Писание. Само цялата истина може да ни присъедини към Христос, умрял и възкръснал за нашето спасение”.


Ако задълбочаваме постоянно нашето познание за Христос, център на вселената и на историята, можем да покажем на съвременните мъже и жени, че вярата в Него не е без значение за съдбата на човечеството: тя е завършека на всичко това което е истински човешко. "Само в тази перспектива – подчертава Папата - можем да предложим убедителни отговори на всеки едни човек, жадуващ за истината. Местата, където може да се свидетелства и проповядва с любов истината са многобройни; много хора жадуват за нея и не може да бъде оставена сама в търсене на извор, тази е и нашата мисия".
Светла Чалъкова

All the contents on this site are copyrighted ©.