2008-07-24 17:31:39

Валенсия: институт "Бенедикт XVI" за защита на човешките права


Архиепископът на Веленсия - кард. Гарсия Гаско Винсент оповестява учредяване на Истинтут за правата на човека, който ше носи името Бенедикт XVI. Новият научен център ще бъде част от местния Католически Университет, посветен на св. Викентий – Мъченик. С обичайното седмично апостолическо открито писмо, църковният йерарх заявава, че новооткритият институт ще се грижи за основните права на човека, ще защитава неприкосновенното човешко благо, привата на семейството и националното общество. По този повод, кард. Винсент отправя покана към верните да вземат участие във всички инициативи, които биха били в полза за проучванията и програмите, покрепящи социалната докрина на католическата Църква. “Хората с добра воля и най-вече християните – определя църковният йерарх – са тези, които имат силата да преобразят живот на нашите общества в новото време. Кард. Винсент акцентира върху защита на правата на всеки човек без разлик и правата на семейстквото, въз основа на общоприетите докаваряния в обсега на всичкси заседания на Организацията на Обединените Нации и надеждата да бъдат народите символ на световното единство. Светият Престол – допълва кард. Винсент – е един активен участник в заседанията на ООНе и ще продължи да допринася за каузата на братската обич и сътрудничество.
All the contents on this site are copyrighted ©.