2008-07-23 17:11:39

Конференция в Ламбет: кард. Диас и Масковският Патриарх за дълга на Христовата Църква


(23.07.2008) Темата за хритиянското свидетелство е акцент в изказването на кард. Иван Диас – Префект на Светата Конгрегация за евангелизиране на народите, участващ в конференцията в Ламбет на англиканските еписопи от цял свят. Предизвикателствата на евангелизирането са приоритетните проблеми, които църковният йерарх изрежда в своето изложение. “Ако в миналото – определя кард. Диас – сърцевината на евангелизаторската мисия бяха човекът, светостта, възпитанието, болните и възрастните, днес не можеме да игнорираме новите хоризонти, които Христовото Благовестие трябва да озари”. Освен изказването на Префекта на Светата Конгрегация за евангелизиране на народите, от значение е и това на Московския Патриарх Алексий ІІ, който припомня първостепенната отговорност “за избора на библейските морални принципи, пред противоположните на тях и оборващи ги тенденции, които изопачават конкретната и истинска представа и съдържание на любовта и толерантността. Московският Патриарх се обосновава на темата за хомосексуалността, която е в центъра на дебатите на англиканската Църква и по този повод, църковният йерарх отправя покана за подържане на всеобщи екуменически отношения и връзки с цел постине на едно вземино споразумение относно свързващите двете Църкви християнски принципи. Православният архиепископ на Атина и цяла Гърция се е изказал по време на споменатата конференция в Ламбер, пожелавайки, “по случай Годината, посветена на св. Павел Апостол, англиканската общност да остане верна на учението на Великия проповедник и евангелизатор на народите в Европа”.
All the contents on this site are copyrighted ©.