2008-07-18 17:45:00

Папата се срещна с младите от дома за възстановяване и терапия в Сидни: Само Бог може да даде смисъл на вашия живот(18.07.2008) Въпросите за смисъла на живота бяха в центъра на срещата между Папата и младежите от дома за възстановяване и терапия към университета Нотр Дам в Сидни. Срещата се проведе в църквата „Пресвято Сърце Исусово” в университета. Папата се помоли заедно с младежите, преминали през драмата на зависимостта от дрогата, а двама от тях разказаха как с помощта на Христос са намерили сили да се освободят от зависимостта и намерят отново надежда в живота. В Австралия, зад завесата на материалното благосъстояние се крият много проблеми: семейството е в криза с нарастващ брой на разводите и драстично намаляване на раждаемостта; нараства и употребата на дрога и алкохол сред малолетните; много младежи живеят без подслон и постоянно жилище.

********
Скъпи млади приятели,
Удоволствие е за мен да бъда с вас в Dalinghust и сърдечно поздравявам всички, които участват в програмата “Alive”, както и служителите грижещите се за дейността на този възтановителен център. Оправям молитвата си към Бога, всички да успеете да се възползвате и бъдете облагодетелствани от подкрепата на агенцията за социалните нужди в архиедиоцеза на Сидни, за да може благото да е продължително и устойчиво във вашето бъдеще.” Спирайки вниманието си на следената от Възтановителния Център програма, която носи името “Alive”, т.е. “жив”, Светият Отец каза:

What does realli mean to be ’alive’, to life to the full?
“Какво точно означава да бъдеш “жив”, да живееш полноценно и цялостно своя живот? Това е, което всички желаеме и най-вече за младите. Това е, което Исус очаква от вас. Не са напразни думите Христови: “ Крадецът дохожда, само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имате живот, и да имате в изобилие”. Инстинктът на всеки човек е да има живот, да израства, да се развива и да предава на другите дара на живота" – каза Папата.

Светият Отец припомни на младите и закона на Стария Завет, цитирайки Първа Мойсеева книга – Второзаконие: “живот и смърт ти аз предложих, благословия и проклятие. Избери живота, за да живееш ти и потомството ти, да обичаш Господа, твоя Бог, да слушаш гласа Му и да се привързваш към Него, защото в това е твоят живот”.

“Това означава – допълни Папата – обожаване на истинския Господ, единственият, който дава живот, а не измислените, мними и фалшиви богове от миналото и настоящето, които сеят смърт. Днес – ппродължи Бенедикт XVI – хората без да си дават сметка, почитат и обожават “други божества”: материалните блага, посесивната любов, която манипулира другите и ги третира като предмети за задоволяване на собствените нужни и онази сексуалност, която понижава и руши възвишените човешки връзки и отношения. Последното от новите “божества” – каза Папата – е властването, чиято единствена цел е да осигури надмощие над другите, да злоупотребява в ползване на естествените природни богатства за лични, егоистични интереси”.

“The cult of material possessions, the cult of possessive…”
“Култът на материалните блага, култът на посесивната любов и култът на властта – каза Светият Отец - често извежда хората, да се чувстват и да действат като че ли те самите са Бог: това състояние се долавя, когато човекът се стреми да достигне до пълно владеене и пълен контрол над другите, без той да се съобразява с Божията премъдрост и законите, които Господ е оставил за нас. Този живот не е друго освен път към смъртта. В противовес на всичко това, обожаването на единствения истински Бог – подчерта Папата – означава, че човекът разпознава във Всевишния изворът на доброто. Да се повериме на Него, на Небесния Отец, да се предоставиме за тази оздравителна сила, бликаща от Божиите благодати, и да се подчитяваме на законите Господи е пътят, който дарява живот”.
 
Негово Светейшество говори за притчата, която ни разкрива случая със завърналия се син. “Много са от вас – каза той – които лично са преминали през същите условия и са изживяли този описан в Библията случай. Вероятно, за някои направени от вас избори, днес съжалявате, защото тези сбъркани стъпки са ви въвели по тългия път, на пръв поглед представящ се привлекателен, а в действителност подлътващ и извеждащ до още по-голяма мизерия, тъга и самоизоставяне в тъмата. Изборът на злоупотреба с наркотици и алкохол, изборът да се вършат криминални престъпления или самоунищожаване – подчерта Бенедикт XVI – не е пътят, който дарява живот, а пътят на смъртта и това днес, вие вече знаете, така както завърналият се син долавя след като достига дъното, гладен и изоставен от всички.

Към края, Папата уточни, че във всички евангелски откъси съществуват онези, които са сбъркали в живота си и които са по особен начин обичани от Исус, защото когато са разбрали своите грешки са разтворили повече от другите, сърцата си, за оздравителното Христово благовестие и безусловната обич Божия. Те са доловили и вкусили от истинската любов, която разкрива, че “по волята на Небесния Творец, всички ние сме създадени, за да обичаме и в тази именно обич се открива какво означава да бъдеме наистина живи”.


All the contents on this site are copyrighted ©.