2008-07-14 15:45:02

Послание на Бенедикт ХVІ до австралийските младежи, участници в ХХІІІ Световен Младежки Ден


(14.07.2008) Бенедикт XVI е вече в Сидни, за да вземе участие в ХХІІІтия Световен Младежки Ден. Още с пристигането му бе разпространено специално видеопосление, което Папата отправи към целия австралийски народ и най-вече към младите, които прииждат от всички части на света за това радостно и важно събитие.

“Очаквам с вълнение моментите, които ще прекарам с вас – споделя Светият Отец - и отдавам голямо значение на тази възможност да се молиме всички заедно и да съзерцаваме в размишление великите тайни на вярата. Радостта ми е особена, защото всичко това ще мога да върша с вас, скъпи младежи от петте континента”.

 
Негово Светейшество изказва също своята признателна благодарност на онези, които са посветили сили, енергия и своето свободно време, за да се стигне до осъществяването на тази Световна Среща. Папата благодари и на държавните власти, на организаторите и спонсорите, подпомогнали програмираното да се превърне в реална действителност.

“Зная, че много от вас, скъпи млади хора сте се лишили от други материални придобивки, за да вложите необходимите парични средства в това поклонничество до Австралия и моите молитви – осигурява Папата – просят от Бога да ви бъдат тези жертви отплатени с благодати от Господа Отец.”

 
Папата спомена в видеопосланието всички енории, училища и семейства, които са дали своята разположеност да приютят толкова много младежи.

“Всичко това – подчертава Бенедикт XVI доказва, че светът се нуждае от едно ново и обилно изливане на Светия Дух, както гласи и самата тема за този пореден Световен Младежки Ден: “Ще имате силата на Светия Дух и ще ми бъдете свидетели”.

 
После, Негово Светейшество споменава онези, които все още не познават Благата Христова Вест, други, които поради различни причини не се вслушват в нея и в спасителната истина, която е единствената способна да задоволи очакванията на човешките сърца.

“Остава в сила увереността – определя Папата – че младите хора по света са призвани да се превърнат в ефикасни средства за това именно духовно обновление. Това те ще са способни да вършат – допълва Светият Отец – като отнесат и споделят със своите връстници радостта от техния личен опит, да познават и следват Исуса Христа, да се зареждат със силата на Светия Дух, която се излива в сърцата им. Така – подчертава Папата – всеки млад ще може да усети и вкуси сладостта на надеждата и признанието на толкова многото блага и дарове, които ни изпълва Бог, Нашият Небесен Отец”.

Бенедикт XVI не пропуска да спомене не малкото младежи по света, които са лишени от тази надежда и които остават в очакване на отговори, без ориентири и без увереност от къде ще могат да ги получат.

“Тези млади хора – каза още Негово Светейшество – са свидетели на бедността и несправедливостта и желанието им е да могат и те самите да допринесат за едно добро разрешение на световните проблеми. Често обаче са изправени пред предизвикателствата на аргоменти, отричащи присъствието и същуствуването на Бога. Тези млади хора – допълва Папата – са свидетели и на сериозните данни, които природната среда понася днес и които са резултат на човешката алчност. Тези млади хора не престават да се борят, за да открият пътищата и начините, по които бъдещият им живот би могъл да протече в по-голяма и по-благотворна хармония както с природата, така и с заобикалящите ги ближни” – подчертава в видеопосланието Светият Отец.

Въпросът е, както каза Негово Светейшество, къде бихме могли да открием тези отговори, които съвременната младеж очаква от света днес?

“Светият Дух ни води към пътя на живота, на любовта и на истината. Светият Дух ни извежда до Христа Исуса. В Него, ние откриваме всички отговори, които търсим и целите, за които заслужава да живееме. Светият Дух ни доказва, че бихме могли да имаме онези необходими сили, които позволяват да продължиме нашия земен поход и с които ще можеме да изградиме един по-добър и по-хуманен свят. Моята молитва – продължава Папата – проси от Бога, да могат сърцата на младите хора, които ще се срещнат тук в Сидни, наистина да открият този Дух Светий, да се срещнат с Господа, Който ще премахне техните съмнения и ще ги изпълни с радостта, бликаща от Христовото Благовестие. Нека те с тази същата радост да предадат на приятелите си в своите родини усетената от тях надежда и споделят с болните и намиращите в беда и трудност, величието на Бога и Неговото всемогъщество. Нека – приключва Папата – участниците в този Световен Младежки Ден да се превърнат в истински свидетели Христови”.
 All the contents on this site are copyrighted ©.