2008-07-10 12:33:26

Светият Престол регистрира дефицит от почти 9 милиона евро в баланса за 2007 г.


(10.07.08) Кардиналският съвет за организационната и икономическа дейност на Светия Престол публикува комюнике, в което са посочени цифрите на приходно-разходния бюджет 2007 на Светия Престол, на Гувернатората на Ватиканския град и на Лептата на Свети Петър. Финансовият бюджет на Светия Престол – отнасящ се до институционна, финансова, имотна и медийна дейност – е приключил с дефицит от близо 9 милиона евро, след като през изминалите три години бяха регистрирани положителни резултати общо на стойност повече от 15 милиона евро.

Влияние върху този резултат е оказал финансовият сектор, приключил с 1 милион и 400 хиляди евро срещу 13,7 от 2006 г.: налице е разлика от близо 12 милиона евро, дължаща се главно на рязката промяна в тенденцията на валутния курс. Що се отнася обаче до институционната дейност през 2007 г., освен други приходи с ниска стойност, приходната част е останала съществено непроменена. Трябва да се отбележи положителният резултат от 36,6 милиона евро в сектора на недвижимите имоти, надвишаващ с 4 милиона този от 2006 г. Увеличението е свързано главно с по-големия доход от наемите и приходите реализирани от продажбата на недвижими имоти. В сектора на институционната дейност свързана със Светия Престол – Радио Ватикана, Ватиканската печатница, Осерваторе Романо, Ватиканското издателство и Ватиканския телевизионен център – е регистрирано отрицателно салдо. Недостигът е от 14,6 милиона евро, отнасящи се до дефицита на Радио Ватикана и разходите за публикации на Осерваторе Романо. Положителни резултати бележат обаче Ватиканската печатница, Ватиканският телевизионен център и Ватиканското издателство, които общо надхвърлят 3 милиона евро.

Бюджетът на Гувернатората на Ватиканския град бележи през 2007 г. положителен резултат от 6,7 милиона евро, по-нисък в сравнение с 2006 г., приключил с аванс от повече от 21 милиона евро. Промяната се дължи на финансовия сектор. Значителни са освен това разходите за поддържане на художественото богатство на Светия Престол. Положителен от всички гледни точки е резултатът на Ватиканските музеи, преди всичко от увеличения броя на посетителите, които през 2007 г. са достигнали цифрата 4,3 милиона.

Накрая, що се отнася до лептата на Свети Петър, съставляваща дарения предназначени да подкрепят благотворителната дейност на Папата, са регистрирани суми на обща стойност 79 милиона долари. Светият Отец е определил Лептата за благотворителна помощ за населението от различни страни в света засегнати от природни бедствия и в подкрепа на многобройни инициативи на църковните общности от третия свят.

All the contents on this site are copyrighted ©.