2008-07-08 16:50:26

Размяна на писма между Бенедикт ХVІ и британският премиер Гордън Браун относно "Целите на Хилядолетието"


(08.07.2008) - Трябва да бъдат създадени предпоставки, за да могат всички да имат достъп до „земните блага”, а икономическите кризи да получат „ефикасен отговор” и света да бъде освободен от глада и хроничния дефицит на медицинските грижи. Солидарността трябва да бъде „глобализирана”. Това пише държавният ватикански секретар, кардинал Тарчизио Бертоне, от името на Папата в отговор на писмото на британския премиер Гордън Браун до Бенедикт ХVІ, относно „Целите на Хилядолетието”. Размяната на писма е публикувана в последния брой на ватиканският ежедневник „Осерваторе Романо”.


Размяната на виждания в писмата между Лондон и Ватикана се помества в периода между края на месец май и края на месец юни, а тяхната публикация, по време на срещата на върха на Г-8 в Япония, прави актуално тяхното съдържание. Бенедикт ХVІ и Гордън Браун поставят на фокус досегашната работа по изпълнението на амбициозната програма за Целите на Хилядолетието, одобрена през 2000г. от 191 държави членки на ООН, на базата на която се определя, че до 2015г. трябва да бъде изкоренена крайната бедност и глада, да бъде гарантирано първоначалното образование на универсално ниво, да бъде намалена с две трети детската смъртност под пет години и да се блокира разпространението на болестта СПИН.


В своето писмо от 23 май 2008г., Гордън Браун ясно определя: „Ние зачитаме поетите ангажименти през 2000 година”. Британският премиер пише, че „Обединеното Кралство и Светия Престол могат да разчитат на здраво сътрудничество по въпросите на международното развитие”. Той припомня инициативите на Светия Престол за солидарност, за което е на предна линия в света, между които закупената от Бенедикт ХVІ първа международна облигация за ваксинация, което ще позволи имунизацията на половин милиард деца до 2015г. и спасявайки живота на още 5 милиона. Британският премиер говори и за поетия от него ангажимент по програмата „Цели на Хилядолетието”, за общото разбирателство с генералния секретар на ООН Бан Ки –моон, като посочва и срещата на високо равнище, предвидена за 25 септември, която определя като решаваща, тъй като на нея световната организация ще трябва да направи равносметка на извършеното и оставащото да се направи до 2015г. Браун завършва писмото с призив: „Без конкретни действия до края на настоящата година, Целите на Хилядолетието ще излязат от политическите програми и още едно поколение ще изгуби възможността да изпълни поетите пред света обещания в полза на развитието”.


В писмото си от 18 юни, Папа Бенедикт ХVІ отговаря чрез кардинал Бертоне, че се моли ”важните международни срещи, предвидени за втората половина на годината да дадат ефикасен отговор на икономическите кризи, измъчващи много райони на планетата, давайки началото на оперативен план за международно конкретно действие с цел да бъде освободен света от крайната бедност, глада и от хроничната липса на медицински грижи”. Кардинал Бертоне припомня думите на Папата от посланието му до конференцията на Световната организация по прехраната (ФАО): ”Да бъде глобалиризана солидарността”. По този начин, пише в писмото кардинал Бертоне, „желателно е да се обърне внимание на зачитането човешкото достойнство във всички преговори и решения, както и в начините на тяхното приложение, за да може всички плодове на Творението да бъдат достояние за всички и за всички бъдещи поколения. Само чувството за отговорност и благородство ще гарантират постигането на Целите на Хилядолетието в предвидените срокове”.


All the contents on this site are copyrighted ©.