2008-07-07 16:02:40

Монс. Агостино Маркето: Зачитането на ромската култура подпомага интеграцията и сигурността


(07.07.2007) - Ако културата на ромското население не бъде уважавана, много трудно ще бъде постигната реалната им интеграция в обществото, а в перспектива и нивото на социалната сигурност. Това заявава архиепископ Агостино Маркето, секретар на Папския съвет за пасторална дейност сред мигрантите в интервю за Радио Ватикана, и призовава всички страни да насочат своите политики и усилия към зачитане основните права на личността. Мон. Маркето изтъква и опита на Католическата църква с ромите, който е вдъхновен от ценностите на Евангелието:


*********
„Главната грижа на Църквата към ромите е тяхното приемане, което означава посещения и контакти, както и някои свещеници които живеят сред ромското население. Най-важния въпрос обаче е образованието: според нас, най-малко 4 милиона ромски деца трябва да посещават училище. Лично аз имам отлични впечатления от прекия ми опит с тях, въпреки че след това остава въпроса за честотата на посещение в нормалните училища. Във всеки случай, работата с ромите е част от евангелизацията и е пряко свързана с насърчаване на човешкото развитие.


Как стои този въпрос в другите страни?
Всяка страна има свой опит, някои са по-напреднали и имат отлични резултати. Например Испания, която през изминалия век направи много за интеграцията. Важното е да не гледаме само от „национална” гледна точка, а да се потопим в оценките и действията на международния контекст. Вече има една среща на богопосветените роми, която се проведе миналата година, а заедно с това провеждаме и конгреси на всеки две години. Тази година той ще бъде в Пфейфинг, Германия в началото на септември, посветен на темата за младите роми в Църквата и обществото.
 
В много европейски страни интеграцията на ромите често е свързана с проблеми. Според Вас, какво може да подобри и какво може да попречи за тяхната интеграция на социално ниво?
Основното действие е в културния въпрос, тъй като ако вече са се стабилизирали на едно място или са полустабилизирани, нашите братя, ромите, съхраняват една култура на мобилността и на миграцията. Мисля че именно оттук идват главните трудности, което е сякаш „удар в стомаха” за нашата стабилност и за идеала, че всичко трябва да бъде сигурно и на своето място.
 
Това означава ли, че познаването на ромската култура може да улесни интеграцията, а оттам и по-голямата социална сигурност?
Естествено, защото това е бинома, който винаги предлагаме в търсенето на равновесие. Винаги повтарям: Църквата трябва да търси, зачитайки всички, да подчертава онова, което липсва в даден момент от историята на една страна или на един континент. Тоест, ако има тенденция или ако в един исторически момент на една страна биват забравени респекта към другия и основните човешки права, Църквата трябва да каже убедително и категорично онова, което тя вижда в дадената ситуация в светлината на Евангелието”.


All the contents on this site are copyrighted ©.