2008-07-07 13:21:23

Индонезия: инициативи за запознаване със Социалната доктрина на Църквата


(07.07.2008) Католическата общност в Индонезия ще се запознае по-задълбочено и обширно със социалната доктрина на Църквата. Това съобщават епископите от диоцеза на Бандунг, организирали специален цикъл информативни срещи относно основните принципи, изложени в Компендиума или Опреснителния Наръчник за социалните норми в човешкия живот. Вече повече от 50 представители на различните енорийски общности са взели участие в този курс, който цели да осигури една подходяща подготовка на сътрудниците на Христовата Църква за спазване на тези социални закономерности и права, които Христовата Църква ревностно защитава. Както определя осведомителната агенция UCA News и Ватиканския ежеднивник Osservatore Romano тази нова инициатива ще даде възможност на местните католици да се запозноят по от близо с християнския дълг за солидарност и грижа към бедните и онепрадваните в обществото. Между църковните документи, които подкрепят социалната доктрина на Църквата е и папската енциклика Deus caritas est - Бог е Любов и другите, свързани с еклезиологическото учение и социалната доктрина, в контекстта на реалната действителност, както по територията на Индонезия, така и в държавите от Третия Свят. Във връзка тази поредица опреснителни конференции, ще бъдат обсъждани и въприсите: Държава-граждани, Държава-Църква и религии, а така също и проблемите, свързани с емигранти и преселници.All the contents on this site are copyrighted ©.